Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Συνδρομές και διαχείριση συνδρομών

Αφού συνδεθεί η συνδρομή με τον λογαριασμό σας στο ESET HOME, κάθε συνδρομή εμφανίζεται ξεχωριστά. Στην κύρια προβολή, μπορείτε να δείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με κάθε συνδρομή:

Σημαίες που υποδεικνύουν την κατάσταση συνδρομής

Ημερομηνία λήξης συνδρομής

Αριθμός προστατευόμενων συσκευών

Αριθμός προστατευόμενων διακομιστών, εάν έχετε συσχετίσει τη συνδρομή του ESET Small Business Security με τον λογαριασμό σας στο ESET HOME

Οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις για υπέρβαση ορίου ή λήξη της συνδρομής


note

Για τις Συνήθεις ερωτήσεις συνδρομών για τα οικιακά προϊόντα της ESET, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της ESET.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες διαχείρισης συνδρομής:

Προσθήκη νέας συνδρομής

Κοινή χρήση ελεύθερων θέσεων από τη συνδρομή σας

Αυτόματη ανανέωση της συνδρομής σας

Διόρθωση συνδρομής με υπέρβαση ορίου

Προβολή καταστάσεων συνδρομής και κατάργηση συνδρομής που έληξε