Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Συσκευές

Προσθήκη νέας συσκευής / συσκευής διακομιστή

Για να προστατεύσετε μια νέα συσκευή, κάντε κλικ στο στοιχείο +Προστασία συσκευής στην ενότητα Συσκευές ή δείτε την ενότητα Προσθήκη συσκευής.

Προβολή πληροφοριών συσκευής / συσκευής διακομιστή

Σε αυτό το παράθυρο αναγράφονται οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον λογαριασμό σας στο ESET HOME και προτείνονται συσκευές για σύνδεση. Κάθε συνδεδεμένη συσκευή εμφανίζεται με το όνομα, την κατάσταση εφαρμογής και τις πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις προϊόντος.

PAGE_DEVICES

Απαιτείται προσοχή

Οι συσκευές/διακομιστές που περιέχονται σε αυτήν τη λίστα έχουν μια προειδοποίηση ή σημαντική ειδοποίηση.

Συσκευές χωρίς προβλήματα

Σε αυτή τη λίστα, μπορείτε να βρείτε συσκευές/διακομιστές που λειτουργούν σωστά. Το προϊόν ασφάλειας που εκτελείται στην προστατευμένη συσκευή ενεργοποιείται και ενημερώνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση, ενώ ενημερώνεται και το λειτουργικό σύστημα. Στην περίπτωση κινητής συσκευής δεν αναφέρεται ως χαμένη.

Συσκευές που προτείνονται για σύνδεση

Οι συσκευές/διακομιστές που αναγράφονται σε αυτήν τη λίστα προστατεύονται με τη συνδρομή σας, αλλά δεν είναι συνδεδεμένες στον λογαριασμό σας στο ESET HOME. Οι συσκευές/διακομιστές αυτής της κατηγορίας εμφανίζονται με το όνομά τους. Κάντε κλικ στη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε και στο στοιχείο Ειδοποίηση της συσκευής για να διαχειριστείτε και να προβάλετε την ασφάλειά της.

Λεπτομέρειες συσκευής

Κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες συσκευής.

Ειδοποιήσεις – Εμφανίζει ζητήματα με το προϊόν ESET που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή / στον διακομιστή. Κάντε κλικ στην συγκεκριμένη ειδοποίηση για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο εάν η συσκευή / ο διακομιστής σας εμφανίζει προειδοποίηση ή κρίσιμη ειδοποίηση.

Πληροφορίες προϊόντος – Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο προϊόν και την ημερομηνία ενεργοποίησης.

Πληροφορίες συνδρομής – Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή που χρησιμοποιήθηκε για την ενεργοποίηση και την επόμενη ημερομηνία πληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην ενότητα Άνοιγμα συνδρομής.

Anti-Theft - Κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα Anti-Theft για να διαχειριστείτε συσκευές που προστατεύονται από το ESET Anti-Theft. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν η συσκευή σας προστατεύεται από το ESET Anti-Theft.

Έκδοση προϊόντος

Για την κατάσταση ασφάλειας της συσκευής / του διακομιστή συσκευών, διαβάστε το θέμα Χρήση συνδρομής.