ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg kategorien
Vælg emnet

Indstillinger

I dette afsnit kan du:

Ændre navnet på en enhed

Tildele en enhed et ikon til bedre visuel identifikation

Ændre scanningsinterval for en bortkommet enhed

Angiv hvilke meddelelser skal være aktive

Tilstanden Fantomkonto – Der oprettes ikke en fantomkonto som standard. Klik på Opret, og skriv et passende kontonavn til fantomvinduet. Denne indstilling er kun tilgængelig for Windows-enheder.

Scanningsinterval – Når enheden er i en mistænkelig tilstand, tager ESET Anti-Theft skærmbilleder fra dit skrivebord eller webcam og registrerer jævnligt geografiske data.

Meddelelse om, at enheden er begyndt at sende overvågningsdata – Du modtager en e-mailmeddelelse, første gang data bliver tilgængelige under fanen Aktivitet. Der sendes ingen andre e-mails, før du har nulstillet tilstanden Bortkommet til Normal eller omvendt.

Meddelelse om tilstanden Mistænkelig – Du modtager en e-mailmeddelelse, når enheden skifter til tilstanden Mistænkelig.

Meddelelse om at tilstanden Forsvundet er ved at udløbe – 5 dage før udløb bliver du via e-mail bedt om at forlænge overvågningsperioden (kun i tilstanden Bortkommet).

Senest kendte placering – ESET Anti-Theft gemmer enhedens placering, når batteriet er ved at løbe tør. Denne indstilling er kun tilgængelig på Android-enheder.

Sikkerhedsadgangskode – Denne indstilling er kun tilgængelig for Android-enheder med tidligere versioner af ESET Mobile Security. Du kan ændre adgangskoden til enhedssikkerhed fra ESET Anti-Theft-portalen.

Lås enheden op – Du kan finde flere oplysninger i onlinebrugervejledningen til ESET Mobile Security.

Slå ESET Anti-Theft fra – Hvis du slår ESET Anti-Theft fra, er enheden ikke længere beskyttet af ESET Anti-Theft, og enhedsovervågning stopper. Hvis du allerede har fundet enheden og vil bevare kontrollen over den, skal du vælge Ikke bortkommet. Denne indstilling er kun tilgængelig for Android-enheder.

Fjern enhed – Denne handling sletter alle data, der er relateret til enheden. Alle ændringer af klientsystemet finder sted, efter det vises online.