Přidání nového zařízení v části ESET Anti-Theft

Pro ochranu svých zařízení a zabránění odcizení dat postupujte dle následujících kroků. Nejprve vyberte, zda se jedná o zařízení s Windows nebo Android:

Přidání nového zařízení s Windows

Přidání nového zařízení s Android


important

Nové zařízení není možné přidat přímo přes portál ESET HOME, ale přihlášením do účtu ESET HOME pomocí produktu ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium nebo ESET Mobile Security.


Přidání nového zařízení s Windows


note

ESET Anti-Theft není určen pro Microsoft Windows Home Server.

Po dokončení instalace a aktivace produktu ESET budete vyzváni k zapnutí dalších bezpečnostních nástrojů ESET. Službu ESET Anti-Theft aktivujte kliknutím na Zapnout a pokračujte krokem 3.

Prostudujte si obrázkový návod (doporučeno).

1.Pro otevření produktu ESET proveďte na hlavním panelu své obrazovky dvojklik na ikonu produktu ESET.

2.Klikněte na položku Nastavení > Bezpečnostní nástroje, a pomocí přepínače aktivujte funkci ESET Anti-Theft.

ANTITHEFT_PAGE_HOME

3.V zobrazeném dialogovém okně vyplňte e-mailovou adresu a heslo ke svému účtu ESET HOME a klikněte na Přihlásit se. Pokud nemáte účet zřízený, vytvořte si jej kliknutím na Vytvořit účet.

ANTITHEFT_LOG_REG

4.Zadejte název svého zařízení a klikněte na Pokračovat.

5.Funkce Anti-Theft je aktivovaná a vaše zařízení je připojeno k portálu ESET Anti-Theft. Klikněte na Zavřít.

6.Okno ESET Anti-Theft se automaticky otevře. Pokud ne, zadejte do svého webového prohlížeče URL adresu anti-theft.eset.com a přihlaste se. Po kliknutí na konkrétní zařízení v portálu ESET Anti-Theft klikněte dále na Nastavení.

7.Klikněte na Vytvořit Fantom účet. Fantom účet pomůže obnovit vaše zařízení, pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení. Pro použití všech funkcí ESET Anti-Theft je tento účet vyžadován.

8.Klikněte na Vytvořit Fantom účet. Výchozí název účtu je Jan. Jméno účtu není nutné měnit, ale je to možné.

9.Po vytvoření Fantom účtu je ESET Anti-Theft plně nastavený. Stav zařízení je OK.

Toto zařízení je připojené k účtu ESET HOME a ESET Anti-Theft je zapnutý. Všechna zařízení připojená ke svému účtu naleznete v části Moje zařízení.


Přidání nového zařízení s Android

Po instalaci ESET Mobile Security připojte zařízení k účtu ESET HOME.

Prostudujte si obrázkový návod (doporučeno).

1.Na hlavní obrazovce ESET Mobile Security ťukněte na dlaždici ESET Anti-Theft.

2.Ťukněte na tlačítko Zapnout.

3.Zadejte své přístupové údaje do účtu ESET HOME, ťukněte na Přihlásit se a v této příručce přejděte na krok 6. Pokud ještě účet nemáte, vytvořte si jej ťuknutím na odkaz Nemám účet.

4.Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo k účtu ESET HOME, heslo potvrďte a označte políčko Přijímám ESET Podmínky použití > ťukněte na Vytvořit.

5.Pro potvrzení nového účtu klikněte na odkaz, který byl zaslán na použitou e-mailovou adresu a ťukněte na Pokračovat.

6.V části Povolit přístup ťukněte na Pokračovat pro Nalezení polohy zařízení, Přístupu ke kameře a Čtení informací o telefonu. Poznámka: Některé telefony mohou vyžádat přístup k Úpravě souborů.

7.Ťukněte na Povolit všech tří (čtyř) zmíněných obrazovek.

8.Ťuknutím na Pokračovat povolte rovněž přístup pro Překrytí obrazovky a následně Povolte vykreslení přes další aplikace.

9.Ťukněte na tlačítko Pokračovat pro Přístup k datům o používání.

10.Zapněte Přístup k datům o používání pro ESET Mobile Security.

11.Ťukněte na tlačítko Pokračovat pro Oprávnění pro přístup k oznámením.

12.Ťukněte na Pokračovat pro ESET Mobile Security povolení k Přístupu nerušit.

13.Ťukněte na tlačítko Pokračovat pro zapnutí ochrany proti odinstalování.

14.Chcete-li povolit ESET Mobile Security, aby se choval jako správce zařízení, zapněte jej jako Správce zařízení.

15.Pro ochranu důležitých nastavení ESET Mobile Security zadejte PIN, potvrďte ťuknutím na fajfku stejným způsobem PIN a znovu potvrďte.

16.U zařízení, která využívají karty SIM: V části Důvěřovat této SIM kartě ťukněte na Důvěřovat. Tím přidáte SIM mezi důvěryhodné SIM karty. Pokud nechcete SIM přidat, ťukněte na Přeskočit.
U zařízení, která nevyužívají karty SIM: Přeskočte na krok 18.

17.Pro ESET Mobile Security verze 6.x: K aktivování funkce důvěryhodné SIM karty ťukněte na Důvěřovat. ESET vytvoří na vaší SIM kartě a v kontaktech unikátní identifikátor. Tento unikátní identifikátor nesmíte smazat.
Pro ESET Mobile Security verze 5.4 a starší: Unikátní identifikátor nebude vytvořen a je třeba, abyste vytvořili důvěryhodný kontakt. Abyste mohli přidat důvěryhodný kontakt, zadejte jméno a telefonní číslo důvěryhodného kontaktu a ťukněte na Uložit, jinak ťukněte Přeskočit. Ťuknutím na Odeslat zašlete důvěryhodnému kontaktu SMS instrukce, jak použít SMS příkazy. Jinak ťukněte na Neodesílat.

18.Tímto je vaše zařízení plně optimalizováno pro použití technologie Anti-Theft.