ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Nastavení

V této části můžete:

Změnit jméno zařízení

Přiřadit zařízení ikonu pro lepší rozpoznání

Změnit interval kontrol sledování ztraceného zařízení

Vybrat upozornění, která budou zapnutá

Stav Fantom účtu – Fantom účet není ve výchozím nastavení vytvořen. Klikněte na Vytvořit, zadejte Jméno Fantom účtu. Účet se nastavuje pouze pro zařízení s Windows.

Interval mezi kontrolami – pokud je zařízení označené jako ztracené, ESET Anti-Theft začne v nastaveném intervalu pořizovat snímky obrazovky nebo fotografie z kamery zařízení a zaznamenávat informace o geografické poloze.

Upozornit, pokud zařízení začne odesílat údaje pro sledování – obdržíte oznamovací e-mail, jakmile se poprvé objeví data na záložce Aktivita. Žádné další e-maily nebudou odeslány, dokud stav zařízení nebude obnoven do původního stavu.

Upozornit na podezřelý stav zařízení – obdržíte oznamovací e-mail, pokud se stav zařízení změní na Podezřelý stav.

Upozornit, pokud zařízení vyprší stav Ztracené – pět dní před vypršením budete e-mailem informováni o možnosti prodloužení doby sledování (pouze v režimu ztraceného zařízení).

Poslední známá pozice – ESET Anti-Theft uloží polohu zařízení při nízkém stavu baterie. Tato možnost je k dispozici pouze v zařízeních s operačním systémem Android.

Bezpečnostní heslo – možnost je dostupná pro zařízení s Android u aplikací ESET Mobile Security ve verzi 5.2 a starších. Bezpečnostní heslo si můžete změnit z portálu ESET Anti-Theft.

Odemknout zařízení – Pro více informací se podívejte do uživatelské příručky ESET Mobile Security.

Vypnout ESET Anti-Theft – pokud vypnete ESET Anti-Theft, zařízení již nadále nebude chráněno pomocí technologie ESET Anti-Theft a zastaví se jeho sledování. Pokud jste své zařízení nalezli a chcete jej nadále spravovat, vyberte možnost Není ztracené.

Odstranit zařízení – akce odstraní z portálu všechna data související s tímto zařízením. Všechny změny na portálu se provedou poté, co zařízení přejde do režimu online.