Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ανιχνεύτηκε νέο δίκτυο

Από προεπιλογή, το ESET Security Ultimate χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις των Windows όταν ανιχνεύεται μια νέα σύνδεση δικτύου. Για να εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου όταν εντοπίζεται ένα νέο δίκτυο, αλλάξτε την αντιστοίχιση προφίλ προστασίας δικτύου σε Ερώτηση. Η ρύθμιση παραμέτρων της προστασίας δικτύου θα εμφανίζεται κάθε φορά που ο υπολογιστής σας συνδέεται σε ένα νέο δίκτυο.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα Προφίλ σύνδεσης δικτύου:

Αυτόματο – Το ESET Security Ultimate θα επιλέγει αυτόματα το προφίλ, με βάση τους Ενεργοποιητές που έχουν οριστεί στις ρυθμίσεις παραμέτρων για κάθε προφίλ.

Ιδιωτικό – Για αξιόπιστα δίκτυα (οικιακό ή εταιρικό δίκτυο). Ο υπολογιστής σας και τα κοινόχρηστα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας είναι ορατά σε άλλους χρήστες του δικτύου και άλλοι χρήστες του δικτύου έχουν πρόσβαση στους πόρους συστήματος (η πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία και στους εκτυπωτές είναι ενεργοποιημένη, η εισερχόμενη επικοινωνία RPC είναι ενεργοποιημένη και η κοινή χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι διαθέσιμη). Συνιστάται η χρήση αυτής της ρύθμισης όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα ασφαλές τοπικό δίκτυο. Αυτό το προφίλ αντιστοιχίζεται αυτόματα σε μια σύνδεση δικτύου, εάν έχει ρυθμιστεί ως Τομέας ή Ιδιωτικό δίκτυο στα Windows.

Δημόσιο – Για μη αξιόπιστα δίκτυα (δημόσιο δίκτυο). Τα αρχεία και οι φάκελοι στο σύστημά σας δεν είναι κοινόχρηστα ή ορατά σε άλλους χρήστες στο δίκτυο και η κοινή χρήση των πόρων του συστήματος έχει απενεργοποιηθεί. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα. Αυτό το προφίλ αντιστοιχίζεται αυτόματα σε οποιαδήποτε σύνδεση δικτύου η οποία δεν έχει ρυθμιστεί ως Τομέας ή Ιδιωτικό δίκτυο στα Windows.

Προφίλ που καθορίζεται από τον χρήστη – Μπορείτε να επιλέξετε από το αναπτυσσόμενο μενού ένα από τα προφίλ που έχετε δημιουργήσει. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον ένα προσαρμοσμένο προφίλ.


warning

Μια λανθασμένη ρύθμιση παραμέτρων ίσως αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας για τον υπολογιστή σας.