Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Δημιουργία σύνδεσης – ανίχνευση

Το Firewall ανιχνεύει κάθε νέα σύνδεση δικτύου. Η ενεργή λειτουργία firewall προσδιορίζει τις ενέργειες που θα πραγματοποιούνται για τον νέο κανόνα. Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή Αυτόματη λειτουργία ή η επιλογή Λειτουργία βασισμένη σε πολιτική, το τείχος προστασίας θα πραγματοποιεί προκαθορισμένες ενέργειες χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

Η λειτουργία Αλληλεπιδραστική λειτουργία ένα παράθυρο πληροφοριών στο οποίο αναφέρεται η ανίχνευση νέας σύνδεσης δικτύου, μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση. Μπορείτε να επιλέξετε Να επιτρέπεται ή Να μην επιτρέπεται (να αποκλείεται) η σύνδεση. Εάν επανειλημμένα επιτρέπετε την ίδια σύνδεση στο παράθυρο διαλόγου, συνιστούμε να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα για τη σύνδεση. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα και μόνιμη απομνημόνευση και αποθηκεύστε την ενέργεια ως νέο κανόνα για το Firewall. Εάν το τείχος προστασίας αναγνωρίσει την ίδια σύνδεση στο μέλλον, θα εφαρμόσει τον υφιστάμενο κανόνα χωρίς να απαιτήσει παρέμβαση του χρήστη.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Κατά τη δημιουργία νέων κανόνων, να επιτρέπετε μόνο τις συνδέσεις που γνωρίζετε ότι είναι ασφαλείς. Εάν επιτρέπονται όλες οι συνδέσεις, τότε το τείχος προστασίας δεν μπορεί να επιτύχει στο σκοπό του. Αυτές είναι οι σημαντικές παράμετροι για τις συνδέσεις:

Εφαρμογή – Εκτελέσιμη θέση αρχείου και αναγνωριστικό διεργασίας. Να μην επιτρέπετε συνδέσεις για άγνωστες εφαρμογές και διεργασίες.

Υπογράφων – Το όνομα εκδότη της εφαρμογής. Κάντε κλικ στο κείμενο για να εμφανιστεί ένα πιστοποιητικό ασφαλείας για την εταιρεία.

Φήμη – Επίπεδο κινδύνου της σύνδεσης. Στις συνδέσεις αντιστοιχίζεται ένα επίπεδο κινδύνου: Αβλαβές (πράσινο), Άγνωστο (πορτοκαλί) ή Επικίνδυνο (κόκκινο), χρησιμοποιώντας μια σειρά ευριστικών κανόνων που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά κάθε σύνδεσης, τον αριθμό χρηστών και τον χρόνο αποκάλυψης. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την τεχνολογία ESET LiveGrid®.

Υπηρεσία – Όνομα της υπηρεσίας, εάν η εφαρμογή είναι υπηρεσία των Windows.

Απομακρυσμένος υπολογιστής – Διεύθυνση της απομακρυσμένης συσκευής. Επιτρέπονται μόνο συνδέσεις με αξιόπιστες και γνωστές διευθύνσεις.

Απομακρυσμένη θύρα – Θύρα επικοινωνίας. Η επικοινωνία σε συνήθεις θύρες (π.χ. κυκλοφορία διαδικτύου – αριθμός θύρας 80.443) μπορεί να επιτρέπεται υπό κανονικές συνθήκες.

Οι εισβολές υπολογιστών χρησιμοποιούν συχνά συνδέσεις Internet και κρυφές συνδέσεις για να μολύνουν απομακρυσμένα συστήματα. Εάν οι κανόνες ρυθμίζονται σωστά, το Firewall γίνεται ένα χρήσιμο εργαλείο για την προστασία απέναντι σε μια σειρά επιθέσεων κακόβουλου κώδικα.