Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αλλαγή εφαρμογής

Το Firewall έχει ανιχνεύσει μια τροποποίηση σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εξερχόμενων συνδέσεων από τον υπολογιστή σας. Είναι πιθανόν η εφαρμογή να έχει απλώς ενημερωθεί σε νέα έκδοση. Από την άλλη μεριά, η τροποποίηση μπορεί να προκλήθηκε από κακόβουλη εφαρμογή. Αν δεν γνωρίζετε κάτι για μια νόμιμη τροποποίηση, συνιστάται να απορρίψετε τη σύνδεση και να κάνετε σάρωση του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη βάση αναγνώρισης ιών.