Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ενημερώσεις

Η τακτική ενημέρωση του ESET Security Ultimate είναι η καλύτερη μέθοδος για να διασφαλίσετε μέγιστο επίπεδο ασφάλειας στον υπολογιστή σας. Η μονάδα Ενημέρωσης διασφαλίζει ότι είναι πάντα ενημερωμένες οι μονάδες προγράμματος και τα στοιχεία συστήματος.

Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Ενημέρωση στο κύριο παράθυρο του προγράμματος, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση ενημέρωσης που συμπεριλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας επιτυχημένης ενημέρωσης, καθώς και αν χρειάζεται ενημέρωση.

Εκτός από τις αυτόματες ενημερώσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο Έλεγχος για ενημερώσεις για να ενεργοποιήσετε μια μη αυτόματη ενημέρωση.

PAGE_UPDATE

Στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους > το στοιχείο Ενημέρωση περιέχει πρόσθετες επιλογές ενημέρωσης, όπως λειτουργία ενημέρωσης, πρόσβαση του διακομιστή μεσολάβησης και συνδέσεις LAN.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με μια ενημέρωση, κάντε κλικ στο στοιχείο Καθαρισμός για να εκκαθαρίσετε τη μνήμη της ενημέρωσης. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ενημερώσετε τις μονάδες προγράμματος, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων με το μήνυμα «Αποτυχία ενημέρωσης των μονάδων».

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK