Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αξιόπιστη εισερχόμενη επικοινωνία

Παράδειγμα μιας εισερχόμενης σύνδεσης μέσα στη ζώνη αξιοπιστίας:
Ένας απομακρυσμένος υπολογιστής μέσα από τη ζώνη αξιοπιστίας προσπαθεί να δημιουργήσει επικοινωνία με μια τοπική εφαρμογή που εκτελείται στον υπολογιστή σας.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Εφαρμογή – Η εφαρμογή με την οποία επικοινωνεί η απομακρυσμένη συσκευή.

Διαδρομή εφαρμογής – Η θέση της εφαρμογής.

Εφαρμογή στο Microsoft Store – Όνομα της εφαρμογής στο Microsoft Store.

Υπογράφων – Το όνομα εκδότη της εφαρμογής. Κάντε κλικ στο κείμενο για να εμφανιστεί ένα πιστοποιητικό ασφαλείας για την εταιρεία.

Φήμη – Η φήμη της εφαρμογής όπως λαμβάνεται από την τεχνολογία ESET LiveGrid®.

Υπηρεσία – Το όνομα της υπηρεσίας που εκτελείται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή σας.

Απομακρυσμένος υπολογιστής – Ο απομακρυσμένος υπολογιστής που προσπαθεί να δημιουργήσει επικοινωνία με την εφαρμογή στον υπολογιστή σας.

Απομακρυσμένη θύρα – Η θύρα που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία.

Ερώτηση κάθε φορά – Εάν η προεπιλεγμένη ενέργεια για έναν κανόνα καθορίζεται σε Ερώτηση, θα εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου κάθε φορά που ενεργοποιείται ο κανόνας.

Απομνημόνευση μέχρι το κλείσιμο της εφαρμογής – Το ESET Security Ultimate θα απομνημονεύσει την επιλεγμένη ενέργεια μέχρι την επόμενη επανεκκίνηση.

Δημιουργία κανόνα και μόνιμη απομνημόνευση – Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή προτού επιτρέψετε ή απορρίψετε μια επικοινωνία, το ESET Security Ultimate θα απομνημονεύσει την ενέργεια και θα τη χρησιμοποιήσει εάν ο απομακρυσμένος υπολογιστής επικοινωνήσει ξανά με την εφαρμογή.

Αποδοχή – Επιτρέπει την εισερχόμενη επικοινωνία.

Δεν επιτρέπεται – Δεν επιτρέπει την εισερχόμενη επικοινωνία.

Επεξεργασία κανόνα – Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ιδιότητες του κανόνα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας κανόνων του Τείχους προστασίας.