Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επεξεργαστής κανόνων ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών

Το παράθυρο Επεξεργαστής κανόνων ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών εμφανίζει τους υπάρχοντες κανόνες και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των εξωτερικών συσκευών τις οποίες συνδέουν οι χρήστες στον υπολογιστή.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Είναι δυνατόν να επιτρέπονται ή να αποκλείονται συγκεκριμένες συσκευές ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών και με βάση πρόσθετες παραμέτρους συσκευών που μπορούν να καθοριστούν στη διαμόρφωση κανόνων. Η λίστα κανόνων περιέχει αρκετές περιγραφές ενός κανόνα, όπως το όνομα, τον τύπο της εξωτερικής συσκευής, την ενέργεια που θα εκτελείται μετά τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής στον υπολογιστή σας και τη σοβαρότητα της καταγραφής. Δείτε επίσης το θέμα Προσθήκη κανόνων ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών.

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ή στο κουμπί Επεξεργασία για να διαχειριστείτε έναν κανόνα. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιγραφή για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα με προκαθορισμένες επιλογές που θα χρησιμοποιηθούν σε έναν άλλο επιλεγμένο κανόνα. Οι συμβολοσειρές XML που εμφανίζονται όταν κάνετε κλικ σε έναν κανόνα είναι δυνατό να αντιγραφούν στο πρόχειρο, έτσι ώστε οι διαχειριστές συστημάτων να μπορούν να εξαγάγουν/εισαγάγουν αυτά τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουν.

Κάνοντας κλικ κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το CTRL, μπορείτε να επιλέξετε πολλούς κανόνες και να εφαρμόσετε ενέργειες, όπως διαγραφή ή μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, σε όλους τους επιλεγμένους κανόνες. Το πλαίσιο ελέγχου Ενεργό απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί έναν κανόνα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να διατηρήσετε τον κανόνα.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Συμπλήρωση, για να συμπληρωθούν αυτόματα οι παράμετροι συσκευών αφαιρούμενων μέσων για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.

Οι κανόνες παρατίθενται με σειρά προτεραιότητας, με τους κανόνες υψηλής προτεραιότητας κοντά στην κορυφή της λίστας. Μπορείτε να μετακινήσετε τους κανόνες κάνοντας κλικ στα κουμπιά UP_DOWN Αρχή/Επάνω/Κάτω/Τέλος και να τους μετακινήσετε μεμονωμένα ή σε ομάδες.

Οι καταχωρήσεις αρχείων καταγραφής μπορούν να προβληθούν στο κύριο παράθυρο του προγράμματος > Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής.

Το Αρχείο καταγραφής ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών καταγράφει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ενεργοποιείται ο Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών.