Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών

Το ESET Security Ultimate παρέχει αυτόματο έλεγχο συσκευής (CD/DVD/USB/κ.λπ.). Η μονάδα αυτή σάς επιτρέπει να κάνετε αποκλεισμό ή ρύθμιση εκτεταμένων φίλτρων/δικαιωμάτων και να καθορίσετε εάν ο χρήστης θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση και να εργάζεται με μια συγκεκριμένη συσκευή. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν ο διαχειριστής του υπολογιστή θέλει να εμποδίσει τη χρήση συσκευών που περιέχουν ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

Υποστηριζόμενες εξωτερικές συσκευές:

Δίσκος αποθήκευσης (HDD, αφαιρούμενη μονάδα δίσκου USB)

CD/DVD

USB Εκτυπωτής

FireWire Χώρος αποθήκευσης

Bluetooth Συσκευή

Συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών

Συσκευή απεικόνισης

Μόντεμ

LPT/COM θύρα

Φορητή συσκευή (συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, όπως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, smartphone, συσκευές τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας κ.λπ.)

Όλοι οι τύποι συσκευών

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές των ρυθμίσεων του Ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών.

Κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής Ενεργοποίηση ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών» στο ESET Security Ultimate. Θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή. Όταν ενεργοποιηθεί ο «Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών», μπορείτε να καθορίσετε τους Κανόνες στο παράθυρο του Επεξεργαστή κανόνων.


note

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές ομάδες συσκευών στις οποίες να εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μόνο μία ομάδα συσκευών για την οποία θα εφαρμόζεται ο κανόνας με ενέργεια Επιτρέπεται ή Αποκλεισμός εγγραφής. Αυτό διασφαλίζει τον αποκλεισμό των μη αναγνωρισμένων συσκευών από τον έλεγχο συνδεδεμένων συσκευών, όταν αυτές συνδέονται στον υπολογιστή σας.

Εάν εισαχθεί μια συσκευή η οποία αποκλείεται από έναν υπάρχοντα κανόνα, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ειδοποίησης και δεν θα δοθεί πρόσβαση στη συσκευή.