Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσθήκη κανόνων ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών

Ο κανόνας ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών καθορίζει μια ενέργεια που θα εκτελεστεί όταν συνδεθεί στον υπολογιστή μια συσκευή που πληροί τα κριτήρια του κανόνα.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Εισαγάγετε μια περιγραφή του κανόνα στο πεδίο Όνομα για καλύτερη ταυτοποίηση. Κάντε κλικ στο ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Κανόνας ενεργός για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον κανόνα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν δεν θέλετε να καταργήσετε οριστικά τον κανόνα.

Τύπος συσκευής

Επιλέξτε τον τύπο εξωτερικής συσκευής από το αναπτυσσόμενο μενού (Δίσκος αποθήκευσης, φορητή συσκευή, Bluetooth, FireWire κ.λπ). Πληροφορίες για τον τύπο συσκευών λαμβάνονται από το λειτουργικό σύστημα και εμφανίζονται στη Διαχείριση συσκευών του συστήματος, εφόσον υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή στον υπολογιστή. Οι συσκευές αποθήκευσης περιλαμβάνουν τους εξωτερικούς δίσκους και τις συμβατικές συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης που συνδέονται μέσω USB ή FireWire. Οι συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών περιλαμβάνουν όλες τις συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών με ενσωματωμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα, όπως κάρτες SIM ή κάρτες ελέγχου ταυτότητας. Παραδείγματα συσκευών απεικόνισης είναι οι σαρωτές ή οι κάμερες. Επειδή οι συσκευές αυτές παρέχουν πληροφορίες μόνο σχετικά με τις ενέργειές τους και δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, μπορούν να αποκλειστούν μόνο γενικά.

Ενέργεια

Η πρόσβαση σε συσκευές που δεν είναι συσκευές αποθήκευσης μπορεί να επιτρέπεται ή να αποκλείεται. Αντίθετα, οι κανόνες για τις συσκευές αποθήκευσης σάς επιτρέπουν να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις δικαιωμάτων:

Επιτρέψτε – Θα επιτρέπεται πλήρης πρόσβαση στη συσκευή.

Αποκλεισμός – Η πρόσβαση στη συσκευή θα αποκλειστεί.

Αποκλεισμός εγγραφής – Θα επιτρέπεται μόνο πρόσβαση ανάγνωσης στη συσκευή.

Προειδοποίηση – Κάθε φορά που συνδέεται μια συσκευή, ο χρήστης θα ειδοποιείται εάν επιτρέπεται/αποκλείεται και θα δημιουργείται μια καταχώριση στο αρχείο καταγραφής. Οι συσκευές δεν απομνημονεύονται και θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση σε περίπτωση επόμενων συνδέσεων της ίδιας συσκευής.

Σημειώνεται ότι δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Ενέργειες (δικαιώματα) για όλους τους τύπους συσκευών. Εάν είναι συσκευή τύπου αποθήκευσης, και οι τέσσερις Ενέργειες είναι διαθέσιμες. Για συσκευές χωρίς αποθήκευση, υπάρχουν μόνο τρεις Ενέργειες διαθέσιμες (για παράδειγμα η ενέργεια Αποκλεισμός εγγραφής δεν είναι διαθέσιμη για Bluetooth, συνεπώς για τις συσκευές Bluetooth οι διαθέσιμες ενέργειες είναι μόνο Αποδοχή, Αποκλεισμός ή Προειδοποίηση).

Τύπος κριτηρίου

Επιλέξτε Ομάδα συσκευών ή Συσκευή.

Οι πρόσθετες παράμετροι που εμφανίζονται παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση των κανόνων για διαφορετικές συσκευές. Σε όλες τις παραμέτρους γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και υποστηρίζονται οι χαρακτήρες wildcard (*, ?):

Κατασκευαστής – Φιλτράρισμα κατά όνομα ή αναγνωριστικό κατασκευαστή.

Μοντέλο – Το συγκεκριμένο όνομα της συσκευής.

Σειριακός αριθμός – Οι εξωτερικές συσκευές έχουν συνήθως δικούς τους αριθμούς σειράς. Στην περίπτωση CD/DVD, ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός σειράς του συγκεκριμένου μέσου και όχι της μονάδας CD.


note

Εάν αυτές οι παράμετροι δεν οριστούν, ο κανόνας θα αγνοήσει αυτά τα πεδία κατά το συσχετισμό. Στις παραμέτρους φιλτραρίσματος σε όλα τα πεδία κειμένου γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και υποστηρίζονται χαρακτήρες wildcard (το αγγλικό ερωτηματικό (?) αντιπροσωπεύει έναν μεμονωμένο χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει μια συμβολοσειρά που αποτελείται από κανέναν ή περισσότερους χαρακτήρες).


note

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με μια συσκευή, δημιουργήστε έναν κανόνα για τον συγκεκριμένο τύπο συσκευής, συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή και κατόπιν κάντε κλικ στις λεπτομέρειες της συσκευής στο Αρχείο καταγραφής ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών.

Καταγραφή κρισιμότητας

Το ESET Security Ultimate αποθηκεύει όλα τα σημαντικά συμβάντα σε ένα αρχείο καταγραφής, το οποίο μπορείτε να προβάλετε απευθείας από το κύριο μενού. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής και κατόπιν επιλέξτε Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών από το αναπτυσσόμενο μενού Καταγραφή.

Πάντα – Γίνεται καταγραφή όλων των συμβάντων.

Εγγραφές διαγνωστικού ελέγχου – Καταγράφει πληροφορίες απαραίτητες για τη ρύθμιση του προγράμματος.

Πληροφορίες – Καταγράφει πληροφοριακά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων επιτυχούς ενημέρωσης, καθώς και όλες τις παραπάνω εγγραφές.

Προειδοποίηση – Καταγράφει κρίσιμα σφάλματα και προειδοποιητικά μηνύματα.

Καμία – Δεν καταγράφονται εγγραφές.

Λίστα χρηστών

Οι κανόνες μπορεί να περιορίζονται σε ορισμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών με την προσθήκη τους στη Λίστα χρηστών κάνοντας κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Λίστα χρηστών.

Προσθήκη – Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Τύποι αντικειμένων: Χρήστες ή Ομάδες που σας επιτρέπει να επιλέξετε τους χρήστες που θέλετε.

Κατάργηση – Αφαιρεί τον επιλεγμένο χρήστη από το φίλτρο.


important

Περιορισμοί λίστας χρηστών

Στη Λίστα χρηστών δεν είναι δυνατόν να οριστούν κανόνες με συγκεκριμένους τύπους συσκευών:

Εκτυπωτής USB

Συσκευή Bluetooth

Συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών

Συσκευή απεικόνισης

Μόντεμ

Θύρα LPT/COM

Ειδοποίηση χρήστη – Εάν εισαχθεί μια συσκευή η οποία αποκλείεται από έναν υπάρχοντα κανόνα, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ειδοποίησης.