Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ανιχνευμένες συσκευές

Το κουμπί Συμπλήρωση παρέχει μια επισκόπηση όλων των συνδεδεμένων συσκευών με πληροφορίες όπως: τύπος συσκευής, όνομα κατασκευαστή, μοντέλο και αριθμός σειράς (εάν είναι διαθέσιμος). Εάν θέλετε να δείτε όλες τις κρυφές συσκευές, επιλέξτε το στοιχείο Εμφάνιση κρυφών συσκευών.

Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα «Ανιχνευμένες συσκευές» και κάντε κλικ στο OK για να προσθέσετε έναν κανόνα ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών με προκαθορισμένες πληροφορίες (μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις).

Οι συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία χαμηλής ισχύος (αναστολή λειτουργίας) επισημαίνονται με ένα εικονίδιο προειδοποίησης important. Για να ενεργοποιήσετε το κουμπί OK και να προσθέσετε έναν κανόνα για αυτήν τη συσκευή:

Επανασύνδεση της συσκευής

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή (για παράδειγμα, ξεκινήστε την εφαρμογή Κάμερα στα Windows για να ενεργοποιήσετε την κάμερα)