Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ομάδες συσκευών


warning

Μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας μπορεί να αποτελεί κίνδυνο ασφαλείας.

Το παράθυρο "Ομάδες συσκευών" χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το δεξί τμήμα του παραθύρου περιέχει μια λίστα συσκευών που ανήκουν στην αντίστοιχη ομάδα, ενώ το αριστερό τμήμα του παραθύρου περιέχει τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Επιλέξτε μια ομάδα για να εμφανιστούν οι συσκευές στο δεξιό τμήμα.

Όταν ανοίγετε το παράθυρο "Ομάδες συσκευών" και επιλέγετε μια ομάδα, μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε συσκευές από τη λίστα. Ένας άλλος τρόπος να προσθέσετε συσκευές στην ομάδα είναι να τις εισαγάγετε από αρχείο. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Συμπλήρωση και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας θα εμφανιστούν στο παράθυρο Ανιχνευμένες συσκευές. Επιλέξτε συσκευές από τη συμπληρωμένη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να τις προσθέσετε στην ομάδα.

Στοιχεία ελέγχου

Προσθήκη – Μπορείτε να προσθέσετε μια ομάδα πληκτρολογώντας το όνομά της ή μια συσκευή σε μια υπάρχουσα ομάδα, ανάλογα με το τμήμα του παραθύρου στο οποίο πατήσατε το κουμπί.

Επεξεργασία – Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το όνομα της επιλεγμένης ομάδας ή τις παραμέτρους της συσκευής (κατασκευαστή, όνομα, αριθμό σειράς).

Διαγραφή – Διαγράφει την επιλεγμένη ομάδα ή συσκευή ανάλογα με το τμήμα του παραθύρου στο οποίο πατήσατε το κουμπί.

Εισαγωγή – Εισάγει μια λίστα συσκευών από ένα αρχείο κειμένου. Η εισαγωγή συσκευών από ένα αρχείο κειμένου απαιτεί σωστή μορφοποίηση:

Κάθε συσκευή εκκινεί σε νέα γραμμή.

Για κάθε συσκευή πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία Προμηθευτής, Μοντέλο και Σειριακός αριθμός, διαχωρισμένα με κόμμα.


example

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του περιεχομένου του αρχείου κειμένου:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Εξαγωγή – Εξάγει μια λίστα συσκευών σε ένα αρχείο.

Το κουμπί Συμπλήρωση παρέχει μια επισκόπηση όλων των συνδεδεμένων συσκευών με πληροφορίες όπως: τύπος συσκευής, όνομα κατασκευαστή, μοντέλο και αριθμός σειράς (εάν είναι διαθέσιμος).

Προσθήκη συσκευής

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη στο δεξιό παράθυρο για να προσθέσετε μια συσκευή σε μια υπάρχουσα ομάδα. Οι πρόσθετες παράμετροι που εμφανίζονται παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση των κανόνων για διαφορετικές συσκευές. Σε όλες τις παραμέτρους γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και υποστηρίζονται οι χαρακτήρες wildcard (*, ?):

Κατασκευαστής – Φιλτράρισμα κατά όνομα ή ID.

Μοντέλο – Το συγκεκριμένο όνομα της συσκευής.

Σειριακός αριθμός – Οι εξωτερικές συσκευές έχουν συνήθως δικούς τους αριθμούς σειράς. Στην περίπτωση CD/DVD, ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός σειράς του συγκεκριμένου μέσου και όχι της μονάδας CD.

Περιγραφή – Περιγραφή της συσκευής σας για καλύτερη οργάνωση.


note

Εάν αυτές οι παράμετροι δεν οριστούν, ο κανόνας θα αγνοήσει αυτά τα πεδία κατά το συσχετισμό. Στις παραμέτρους φιλτραρίσματος σε όλα τα πεδία κειμένου γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και υποστηρίζονται χαρακτήρες wildcard (το αγγλικό ερωτηματικό [?] αντιπροσωπεύει έναν μεμονωμένο χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος [*] αντιπροσωπεύει μια συμβολοσειρά που αποτελείται από κανέναν ή περισσότερους χαρακτήρες).

Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Κάντε κλικ στο κουμπί Ακύρωση για να κλείσετε το παράθυρο Ομάδες συσκευών χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.


note

Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα συσκευών, πρέπει να προσθέσετε έναν νέο κανόνα ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών για τη δημιουργημένη ομάδα συσκευών και να επιλέξετε την ενέργεια που θα εκτελείται.

Σημειώνεται ότι δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Ενέργειες (δικαιώματα) για όλους τους τύπους συσκευών. Και οι τέσσερις ενέργειες είναι διαθέσιμες εάν πρόκειται για συσκευή τύπου αποθήκευσης. Για συσκευές χωρίς αποθήκευση, υπάρχουν μόνο τρεις ενέργειες διαθέσιμες (για παράδειγμα η ενέργεια Αποκλεισμός εγγραφής δεν είναι διαθέσιμη για Bluetooth, συνεπώς για τις συσκευές Bluetooth οι επιτρεπτές ενέργειες είναι μόνο Επιτρέπεται, Αποκλεισμός ή Προειδοποίηση).