Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία web κάμερας

Η Προστασία web κάμερας σάς ενημερώνει σχετικά με τις διεργασίες και τις εφαρμογές που αποκτούν πρόσβαση στην κάμερα του υπολογιστή σας. Εάν μια εφαρμογή προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στην κάμερά σας, θα λάβετε μια ειδοποίηση όπου μπορείτε να επιλέξετε επιτρέπεται ή αποκλεισμός της πρόσβασης. Το χρώμα του παραθύρου συναγερμού εξαρτάται από τη φήμη της εφαρμογής.

Οι επιλογές ρύθμισης της προστασίας web κάμερας μπορούν να τροποποιηθούν στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών > Προστασία web κάμερας.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Προστασίας web κάμερας στο ESET Security Ultimate, ενεργοποιήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ενεργοποίηση προστασίας web κάμερας.

Όταν ενεργοποιηθεί η Προστασία web κάμερας, θα ενεργοποιηθούν οι Κανόνες, επιτρέποντάς σας να ανοίξετε το παράθυρο του Επεξεργαστή κανόνων.

Για να απενεργοποιήσετε τους συναγερμούς για εφαρμογές όταν υπάρχει κανόνας και οι εφαρμογές τροποποιήθηκαν, αλλά εξακολουθούν να έχουν έγκυρη ψηφιακή υπογραφή (για παράδειγμα, μια ενημέρωση εφαρμογής), ενεργοποιήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Απενεργοποίηση συναγερμών πρόσβασης web κάμερας για τροποποιημένες εφαρμογές.