Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επεξεργαστής κανόνων προστασίας κάμερας

Αυτό το παράθυρο εμφανίζει υπάρχοντες κανόνες και επιτρέπει τον έλεγχο των εφαρμογών και των διαδικασιών που αποκτούν πρόσβαση στην κάμερα του υπολογιστή σας, ανάλογα με την ενέργεια που έχετε εκτελέσει.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

Να επιτρέπεται η πρόσβαση

Αποκλεισμός πρόσβασης

Ερώτηση (Ερωτάται ο χρήστης κάθε φορά που μια εφαρμογή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στην κάμερα)

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου στη στήλη Ειδοποίηση για να διακόψετε τη λήψη ειδοποιήσεων όταν μια εφαρμογή αποκτά πρόσβαση στην κάμερα.


note

Εικονογραφημένες οδηγίες

Πώς να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε κανόνες της web κάμερας στο ESET Security Ultimate.