Ochrana počítača

Kliknutím na možnosť Ochrana počítača v sekcii Nastavenia si zobrazíte prehľad všetkých modulov ochrany:

Rezidentná ochrana súborového systému

ESET LiveGuard

oProaktívna ochrana – zablokuje spustenie nových súborov do doručenia výsledku ich analýzy z ESET LiveGuard. Ak chcete odblokovať súbor, na ktorom prebieha analýza, pravým tlačidlom myši kliknite na daný súbor a následne zvoľte možnosť Odblokovať súbor analyzovaný pomocou ESET LiveGuard.

Správa zariadení

Host Intrusion Prevention System (HIPS)

Herný režim

Ochrana webovej kamery

Ak chcete pozastaviť alebo vypnúť jednotlivé moduly ochrany, kliknite na ikonu prepínača MODULE_ENABLED.


warning

Vypnutie modulov ochrany môže znížiť úroveň zabezpečenia vášho počítača.

Kliknutím na ikonu ozubeného kolesa GEAR vedľa modulu ochrany prejdete do rozšírených nastavení daného modulu.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolesa GEAR vedľa Rezidentnej ochrany súborového systému máte na výber nasledujúce možnosti:

Konfigurovať – otvoria sa rozšírené nastavenia Rezidentnej ochrany súborového systému.

Nastaviť vylúčenia – otvorí sa okno na nastavenie vylúčení, v ktorom môžete nastaviť súbory a adresáre, ktoré nemajú byť kontrolované.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolesa GEAR vedľa Ochrany webovej kamery máte na výber nasledujúce možnosti:

Konfigurovať – otvoria sa rozšírené nastavenia Ochrany webovej kamery.

Blokovať prístup až do reštartu – zablokuje všetky pokusy o prístup k webovej kamere až do reštartu počítača.

Blokovať prístup natrvalo – zablokuje všetky pokusy o prístup k webovej kamere, až pokým toto nastavenie nevypnete.

Zastaviť blokovanie prístupu – zastaví blokovanie prístupu k webovej kamere. Táto možnosť je dostupná len v prípade, že bol prístup k webovej kamere predtým zablokovaný.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Pozastaviť antivírusovú a antispyvérovú ochranu – vypne všetky moduly antivírusovej a antispyvérovej ochrany. Ak vypnete ochranu, zobrazí sa okno, kde vyberiete časový interval, počas ktorého bude ochrana vypnutá. Túto možnosť používajte len v prípade, že ste skúsený používateľ, alebo na základe pokynov od technickej podpory spoločnosti ESET.