Ochrana webovej kamery

Ochrana webovej kamery vás upozorní na procesy a aplikácie, ktoré využívajú alebo majú prístup k webovej kamere vášho počítača. V prípade, že sa aplikácia pokúša získať prístup k vašej webovej kamere, zobrazí sa okno oznámenia, v ktorom môžete prístup k webovej kamere povoliť alebo zablokovať. Farba zobrazeného okna oznámenia závisí od toho, akú úroveň rizika pre danú aplikáciu evidujeme.

Nastavenia ochrany webovej kamery je možné meniť v Rozšírených nastaveniach (F5) > Správa zariadení > Ochrana webovej kamery.

Ak chcete v programe ESET Smart Security Premium aktivovať funkciu Ochrana webovej kamery, povoľte možnosť Zapnúť ochranu webovej kamery.

Následne sa aktivujú Pravidlá a budete môcť otvoriť Editor pravidiel.

Ak chcete vypnúť upozornenia na aplikácie s existujúcim pravidlom, ktoré boli zmenené, ale stále majú platný digitálny podpis (napr. v prípade aktualizácie aplikácie), zapnite možnosť Nezobrazovať upozornenia na prístup k webovej kamere pri zmenených aplikáciách.