ESET LiveGuard

ESET LiveGuard je funkcia, ktorá prináša dodatočnú vrstvu ochrany s podporou cloudu špeciálne navrhnutú na eliminovanie nových, dosiaľ neznámych druhov hrozieb.

Ak je táto funkcia zapnutá, podozrivé vzorky, ktoré ešte neboli potvrdené ako škodlivé a potenciálne by mohli prenášať malvér, sa automaticky odosielajú do cloudu ESET. Odoslané vzorky sú následne spúšťané v sandboxe a vyhodnocované našimi pokročilými detekčnými nástrojmi. Škodlivé vzorky alebo podozrivé spamové e‑maily sa posielajú do systému ESET LiveGrid®. Prílohy e‑mailov sa spracúvajú samostatne a odosielajú do služby ESET LiveGuard. Môžete určiť, aké súbory sa budú odosielať na analýzu a takisto obdobie ich uchovávania v cloude ESET. Dokumenty a súbory PDF s aktívnym obsahom (makrá, javascript) sa štandardne neodosielajú.

ESET LiveGuard možno zapnúť alebo vypnúť cez:

Hlavné okno programu > Nastavenia > Ochrana počítača

Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu

Rozšírené nastavenia funkcie ESET LiveGuard sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu > ESET LiveGuard.

Akcia po detekcii – umožňuje nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať v prípade, že je analyzovaná vzorka vyhodnotená ako hrozba.

Proaktívna ochrana – povoľuje alebo blokuje spúšťanie súborov, ktoré sú analyzované funkciou ESET LiveGuard.


note

Ak je v rámci Proaktívnej ochrany nastavená možnosť Blokovať spustenie súboru do doručenia výsledku analýzy a chcete odblokovať súbor, na ktorom prebieha analýza, pravým tlačidlom myši kliknite na daný súbor a následne zvoľte možnosť Odblokovať súbor analyzovaný pomocou ESET LiveGuard.

Maximálna doba čakania na výsledok analýzy (v minútach) – umožňuje nastavenie času, po ktorom sa analyzované súbory odblokujú bez ohľadu na to, či sa analýza dokončila.

ESET LiveGuard vás informuje o stave analýzy prostredníctvom oznámení. K dispozícii sú tieto oznámenia:

Názov oznámenia

Popis

ICON_INFO Súbor bol zablokovaný z dôvodu analýzy

Súbor je zablokovaný funkciou ESET LiveGuard. ESET LiveGuard analyzuje súbor, či ho možno bezpečne použiť. Môžete počkať alebo vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Odblokovať súbor – súbor sa odblokuje, avšak analýza bude pokračovať. O jej výsledku sa dozviete prostredníctvom oznámenia. Túto možnosť neodporúčame, ak nemáte istotu, pokiaľ ide o integritu súboru.

Zmeniť nastavenia – otvorí sa okno s nastaveniami Ochrany počítača, kde môžete vypnúť ESET LiveGuard a proaktívnu ochranu.

ICON_INFO Súbor bol odblokovaný

Súbor už nie je zablokovaný. Analýza pokračuje a po jej dokončení sa vám zobrazí oznámenie o výsledku. Súbor môžete otvoriť.

ICON_CAUTION Ešte stále prebieha analýza súboru

ESET LiveGuard potrebuje na dokončenie analýzy viac času. V prípade potreby môžete súbor otvoriť.

ICON_WARNING Hrozba odstránená

ESET LiveGuard dokončil analýzu súboru a zistil prítomnosť hrozby. Súbor bol vyliečený.

MAIN_SETTING_ICON_ALLOW Súbor je bezpečné použiť

ESET LiveGuard dokončil analýzu súboru a zistil, že ho možno bezpečne použiť.

Ak ESET LiveGuard nefunguje správne, v hlavnom okne programu v časti Domov sa zobrazí príslušný stav aplikácie. Problém vyriešte podľa pokynov uvedených v stave aplikácie. V prípade, že sa vám nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.