Technická podpora

V hlavnom okne programu kliknite na Pomocník a podpora > Technická podpora.

Kontaktovať technickú podporu

Požiadať o technickú podporu – v prípade problému, na ktorý nenájdete odpoveď, je možné kontaktovať oddelenie technickej podpory spoločnosti ESET prostredníctvom formulára na webovej stránke. V závislosti od konfigurácie programu sa ešte pred vyplnením webového formulára zobrazí okno s možnosťou odoslať údaje o systémových nastaveniach.

Získať informácie pre technickú podporu

Podrobnosti pre technickú podporu – použite túto možnosť, ak vás technická podpora spoločnosti ESET požiada o skopírovanie a zaslanie základných informácií (zahŕňa napríklad podrobnosti o licencii, názov produktu, verziu produktu, operačný systém a informácie o počítači).

ESET Log Collector – odkaz na článok Databázy znalostí spoločnosti ESET, kde si môžete stiahnuť nástroj ESET Log Collector, ktorý slúži na zhromaždenie informácií a protokolov z počítača pre rýchlejšie riešenie problémov. Bližšie informácie nájdete v online príručke pre ESET Log Collector.

Na vytvorenie podrobných protokolov pre všetky dostupné funkcie programu aktivujte možnosť Vytváranie rozšírených protokolov. Takéto protokoly našim vývojárom uľahčia diagnostiku problému a jeho následné riešenie. Úroveň podrobnosti zaznamenávaných informácií je v tomto prípade nastavená na hodnotu Diagnostické. Vytváranie rozšírených protokolov sa automaticky vypne po dvoch hodinách, ak tak nespravíte skôr kliknutím na Prestať zapisovať do rozšírených protokolov. Po vytvorení všetkých protokolov sa zobrazí okno oznámenia, v ktorom nájdete odkaz pre priamy prístup k priečinku s diagnostickými protokolmi.