Práca s ESET Smart Security Premium

Nastavenia v ESET Smart Security Premium umožňujú nastaviť úroveň ochrany počítača a siete.

PAGE_SETUP

Sekcia Nastavenia je rozdelená na nasledujúce časti:

ICON_COMPUTER_PROTECTION Ochrana počítača

ICON_INTERNET_PROTECTION Ochrana internetu

ICON_NETWORK_PROTECTION Ochrana siete

ICON_SECURITY_TOOLS Bezpečnostné nástroje
 

Kliknite na komponent pre úpravu rozšírených nastavení príslušného modulu ochrany.

Sekcia Ochrana počítača obsahuje nasledujúce programové súčasti, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť:

Rezidentná ochrana súborového systému – všetky súbory, ktoré sa v počítači otvárajú, vytvárajú a spúšťajú, sú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

ESET LiveGuard – prináša dodatočnú vrstvu ochrany s podporou cloudu špeciálne navrhnutú na eliminovanie nových, dosiaľ neznámych druhov hrozieb.

oProaktívna ochrana – zablokuje spustenie nových súborov do doručenia výsledku ich analýzy z ESET LiveGuard. Ak chcete odblokovať súbor, na ktorom prebieha analýza, pravým tlačidlom myši kliknite na daný súbor a následne zvoľte možnosť Odblokovať súbor analyzovaný pomocou ESET LiveGuard.

Správa zariadení – tento modul umožňuje kontrolovať, blokovať a nastaviť rozšírené prístupové práva a pravidlá na filtrovanie prístupu pre médiá (CD/DVD/USB...).

Host Intrusion Prevention System (HIPS)HIPS monitoruje udalosti vo vnútri operačného systému a reaguje na ne na základe stanovených pravidiel.

Herný režim – zapnutie alebo vypnutie Herného režimu. Po zapnutí Herného režimu sa zobrazí upozornenie (potenciálne bezpečnostné riziko) a hlavné okno programu zmení farbu na oranžovú.

Ochrana webovej kamery – kontroluje procesy a aplikácie, ktoré využívajú alebo majú prístup k webovej kamere vášho počítača.

Sekcia Ochrana internetu obsahuje nasledujúce programové súčasti, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť:

Ochrana prístupu na web – ak je zapnutá, všetka komunikácia cez HTTP alebo HTTPS je kontrolovaná na prítomnosť škodlivého kódu.

Ochrana e-mailových klientov – zabezpečuje kontrolu e-mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom protokolov POP3(S) a IMAP(S).

Antispamová ochrana – kontroluje prítomnosť nevyžiadanej pošty (spamu).

Antiphishingová ochrana – filtruje webové stránky podozrivé z distribúcie obsahu zacieleného na manipuláciu používateľov, aby poskytli svoje osobné údaje.

Sekcia Ochrana siete umožňuje vypnúť alebo zapnúť Firewall, Ochranu pred sieťovými útokmi (IDS) a Ochranu pred botnetmi.

Bezpečnostné nástroje vám umožňujú nastaviť nasledujúce moduly:

Ochrana online platieb – pridáva do prehliadača dodatočnú vrstvu ochrany, ktorej cieľom je chrániť vaše platobné údaje pri online transakciách pred zneužitím. Zapnutím možnosti Zabezpečiť všetky prehliadače povolíte spúšťanie všetkých podporovaných prehliadačov v zabezpečenom režime. Viac informácií nájdete v kapitole Ochrana online platieb.

Rodičovská kontrola – modul Rodičovskej kontroly chráni vaše deti na internete blokovaním nevhodného a škodlivého obsahu.

Anti-Theft – zapnutím modulu Anti-Theft zabezpečíte svoj počítač pre prípad straty alebo krádeže.

Secure Data – so zapnutým modulom ESET Secure Data môžete zašifrovať svoje dáta, aby ste tak predišli zneužitiu súkromných a dôverných informácií.

Password ManagerPassword Manager chráni a bezpečne ukladá vaše heslá a osobné údaje.

Rodičovská kontrola vám umožňuje blokovať webové stránky, ktoré môžu obsahovať nevhodný obsah. Okrem toho môžete zakázať prístup na 40 predvolených kategórií a 140 podkategórií webových stránok.

Ak chcete opätovne zapnúť alebo vypnúť bezpečnostný komponent, kliknite na prepínacie tlačidlo MODULE_DISABLED tak, aby malo zelenú farbu MODULE_ENABLED.


note

Ak ste vypli moduly ochrany pomocou tejto metódy, všetky tieto moduly ochrany sa znova zapnú po najbližšom reštarte počítača.

Ďalšie možnosti nastavení sú dostupné v dolnej časti okna. Kliknutím na odkaz Rozšírené nastavenia sa dostanete k podrobným parametrom každého modulu. Funkciu Import/export nastavení môžete použiť na načítanie nastavení uložených v súbore .xml do produktu alebo na uloženie aktuálnych nastavení produktu do konfiguračného súboru.