Ochrana online platieb

Ochrana online platieb predstavuje dodatočnú vrstvu ochrany, ktorej cieľom je chrániť vaše online transakcie a finančné údaje pred zneužitím.

Zabezpečený prehliadač Ochrany online platieb sa bežne spúšťa v aktuálne používanom prehliadači po návšteve známej stránky internetového bankovníctva.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností konfigurácie fungovania zabezpečeného prehliadača:

Zabezpečiť všetky prehliadače – ak je táto možnosť zapnutá, všetky podporované webové prehliadače sa budú spúšťať v zabezpečenom režime. Vďaka tomu budete môcť prehliadať webové stránky, používať internetové bankovníctvo, nakupovať na internete a vykonávať online transakcie v jednom zabezpečenom okne prehliadača. To znamená, že pri tomto nastavení sa zabezpečený prehliadač nebude otvárať v samostatnom okne po presmerovaní konkrétnych stránok.

Zapnúť presmerovanie chránených stránok (predvolené) – stránky uvedené na zozname chránených webových stránok a internom zozname stránok internetového bankovníctva budú automaticky presmerované do zabezpečeného prehliadača. Môžete nastaviť, či sa má chránená stránka otvárať v bežnom alebo zabezpečenom prehliadači.

Obe predošlé možnosti sú vypnuté – ak sú obe nastavenia vypnuté a chcete otvoriť zabezpečený prehliadač, v programe ESET Smart Security Premium kliknite na Nástroje > ICON_BPP Ochrana online platieb, prípadne zabezpečený prehliadač otvorte kliknutím na ikonu ICON_BPP Ochrana online platieb na pracovnej ploche. Prehliadač, ktorý máte v systéme Windows nastavený ako predvolený, sa spustí v zabezpečenom režime.

Nastavenia zabezpečeného prehliadača môžete upraviť v rozšírených nastaveniach Ochrany online platieb. Ak chcete využívať funkciu Zabezpečiť všetky prehliadače, v programe ESET Smart Security Premium kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje a pomocou prepínača zapnite možnosť Zabezpečiť všetky prehliadače.

Na chránené prehliadanie internetu je nevyhnutné použiť šifrovaný komunikačný protokol HTTPS. Ochrana online platieb je podporovaná v týchto prehliadačoch:

Internet Explorer 8.0.0.0+

Microsoft Edge 83.0.0.0+

Google Chrome 64.0.0.0+

Firefox 24.0.0.0+

Pre podrobnejšie informácie o funkcii Ochrana online platieb si prečítajte nasledujúce články Databázy znalostí spoločnosti ESET, ktoré sú dostupné v angličtine a niekoľkých ďalších jazykoch:

Ako používať ESET Ochranu online platieb?

Ako zapnem alebo vypnem ESET Ochranu online platieb pre konkrétnu webovú stránku?

Ako pozastavím alebo vypnem ochranu online platieb v ESET Windows produkte pre domácnosti?

Ochrana online platieb – bežné chyby

Slovník pojmov ESET | Ochrana online platieb