Rozšírené nastavenia ochrany online platieb

Nastavenia sú k dispozícii v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana online platieb.

icon_section Základné

Zapnúť ochranu online platieb – povolením tejto možnosti zapnete Ochranu online platieb a aktivujete zoznam chránených stránok, ktorý budete môcť upravovať.

Ochrana prehliadača

Zabezpečiť všetky prehliadače – pomocou tejto možnosti povolíte spúšťanie podporovaných prehliadačov v zabezpečenom režime.

Režim inštalácie rozšírení – z roletového menu môžete vybrať, ktoré rozšírenia bude povolené inštalovať do prehliadača zabezpečeného produktom ESET. Zmena režimu inštalácie rozšírení nemá vplyv na už nainštalované rozšírenia prehliadača:

Základné rozšírenia – v tomto režime bude možné inštalovať iba základné rozšírenia vyvinuté výrobcom daného prehliadača.

Všetky rozšírenia – bude možné inštalovať všetky rozšírenia podporované daným prehliadačom.

Presmerovanie webových stránok

Zapnúť presmerovanie chránených stránok – ak je táto možnosť povolená, stránky uvedené na zozname chránených webových stránok a internom zozname stránok internetového bankovníctva budú vždy automaticky presmerované do zabezpečeného prehliadača.

Chránené stránky – zoznam webových stránok, pre ktoré môžete zvoliť, či budú otvárané v zabezpečenom alebo bežnom prehliadači. Ako znamenie, že váš prehliadač je chránený, sa v ráme prehliadača zobrazí logo spoločnosti ESET. Ako zoznam upravovať sa dočítate v kapitole Chránené stránky.

Zabezpečený prehliadač

Zapnúť rozšírenú ochranu pamäte – ak je táto možnosť povolená, pamäť zabezpečeného prehliadača bude chránená pred prístupom iných procesov.

Zapnúť ochranu klávesnice – ak je táto možnosť povolená, informácie zadávané na klávesnici do zabezpečeného prehliadača budú skryté pred ostatnými aplikáciami. Týmto sa zvyšuje ochrana pred keyloggermi.

Zelené orámovanie prehliadača – ak je táto možnosť vypnutá, informatívne oznámenie v prehliadači a zelené orámovanie okna prehliadača sa zobrazia len na chvíľu pri spustení prehliadača a potom zmiznú.