Chránené stránky

ESET Smart Security Premium obsahuje zoznam vopred zadefinovaných webových stránok, ktoré spúšťajú zabezpečený prehliadač. Webové stránky môžete pridávať do zoznamu a upravovať v nastaveniach programu.

Zoznam Chránené stránky si môžete zobraziť a upravovať v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana online platieb > Základné > Chránené stránky > Upraviť. Okno pozostáva z nasledujúcich častí:

Stĺpce

Webová stránka – chránená webová stránka.

Zabezpečený prehliadač – ako znamenie, že váš prehliadač je chránený, sa v ráme prehliadača zobrazí logo spoločnosti ESET.

Spýtať sa – ak je táto možnosť povolená, pri návšteve chránenej stránky sa zobrazí dialógové okno s možnosťou výberu prehliadača. Zvolenú akciu si môže ESET Smart Security Premium zapamätať pre budúce prístupy na danú stránku, prípadne si ďalší postup zvoľte v dialógovom okne manuálne.

Obyčajný prehliadač – vyberte túto možnosť pre pokračovanie v bežnom prehliadači bez dodatočnej ochrany.

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie adresy webovej stránky.

Upraviť – úprava existujúcej položky.

Odstrániť – odstránenie zvolených položiek.

Import/Export – umožňuje exportovať zoznam chránených stránok a importovať ho na novom zariadení.