Rodičovská kontrola

Modul Rodičovská kontrola umožňuje konfigurovať nastavenia rodičovskej kontroly, ktoré rodičom pomáhajú chrániť deti pri používaní internetu a nastavovať obmedzenia pre používanie zariadení a služieb. Hlavnou úlohou rodičovskej kontroly je zamedziť deťom a dospievajúcej mládeži prístup na webové stránky s nebezpečným alebo nevhodným obsahom.

Rodičovská kontrola vám umožňuje blokovať webové stránky, ktoré môžu obsahovať nevhodný obsah. Okrem toho môžete zakázať prístup na 40 predvolených kategórií a 140 podkategórií webových stránok.

Pre aktiváciu Rodičovskej kontroly pre konkrétny používateľský účet postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1.V predvolenom nastavení je Rodičovská kontrola v produkte ESET Smart Security Premium vypnutá. Rodičovskú kontrolu môžete aktivovať dvoma spôsobmi:

hlavnom okne programu v sekcii Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola kliknite na MODULE_INACTIVE a zmeňte stav modulu na Zapnutá.

Stlačením F5 otvorte Rozšírené nastavenia, vyberte Web a e‑mail > Rodičovská kontrola a povoľte možnosť Zapnúť rodičovskú kontrolu.

2.hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola. Napriek tomu, že je Rodičovská kontrola Zapnutá, musíte ešte nastaviť požadovaný používateľský účet. Kliknite na šípku a v nasledujúcom okne vyberte Chrániť účet dieťaťa alebo Účet rodiča. V zobrazenom okne zadajte dátum narodenia na určenie úrovne prístupu a webových stránok vhodných pre príslušný vek. Rodičovská kontrola bude teraz pre daný používateľský účet plne funkčná. Kliknite na Blokovaný obsah a nastavenia pod konkrétnym používateľským účtom, ak si želáte zmeniť kategórie webových stránok, ktoré budú povolené alebo blokované, na karte Kategórie. Pre povolenie či blokovanie vlastných webových stránok (ktoré nepatria ani do jednej predvolenej kategórie) kliknite na kartu Výnimky.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL

V hlavnom okne programu ESET Smart Security Premium kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola. Zobrazené okno bude obsahovať nasledujúce prvky:

Používateľské účty systému Windows

V prípade, že máte vytvorenú rolu pre existujúci účet, zobrazí sa práve tu. Kliknite na prepínač MODULE_INACTIVE vedľa účtu rodičovskej kontroly a uistite sa, že je zobrazený zelenou farbou MODULE_ENABLED. Pod aktívnym účtom kliknite na Blokovaný obsah a nastavenia a následne sa zobrazí zoznam kategórií webových stránok, ktoré môžete pre tento účet zablokovať alebo povoliť.


important

Pre vytvorenie nového používateľského účtu (napríklad pre dieťa) postupujte podľa nasledujúceho návodu pre Windows 7 alebo Windows Vista:

1.Otvorte Používateľské kontá kliknutím na Štart (nachádza sa vľavo dole na ploche), ďalej kliknite na Ovládací panel a potom na Používateľské kontá.

2.Kliknite na Spravovať používateľské kontá.. Ak ste vyzvaný na zadanie administrátorského hesla alebo potvrdenie, zadajte heslo a potvrďte.

3.Kliknite na Vytvoriť nové konto..

4.Zadajte meno pre nového používateľa, vyberte typ používateľského účtu a kliknite na Vytvoriť konto.

5.Znova otvorte okno Rodičovskej kontroly z hlavného okna programu ESET Smart Security Premium. Prejdite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola a kliknite na šípku.

Dolná časť okna obsahuje:

Pridať výnimku pre webovú stránku – môžete zablokovať alebo povoliť webovú stránku samostatne pre každý používateľský účet podľa vášho rozhodnutia.

Zobraziť protokoly – zobrazí sa podrobný protokol o činnosti modulu Rodičovská kontrola (blokované stránky, účet, pre ktorý bola stránka zablokovaná, dôvod zablokovania atď.). Tento protokol tiež môžete filtrovať podľa vami zvolených kritérií, kliknutím na tlačidlo MODULE_INACTIVE Filtrovať.

Rodičovská kontrola

Po vypnutí rodičovskej kontroly sa objaví okno Vypnúť rodičovskú kontrolu. Umožní vám zvoliť časové obdobie, počas ktorého bude modul vypnutý. Táto možnosť potom zmení svoj stav na Pozastavená alebo Trvalo vypnutá.

Je dôležité chrániť nastavenia v produkte ESET Smart Security Premium heslom. Heslo môžete nastaviť v sekcii Nastavenia prístupu. Ak nie je nastavené heslo, zobrazí sa upozornenie Zabezpečte všetky nastavenia heslom, aby ste zamedzili neautorizovaným zmenám. Obmedzenia nastavené v rodičovskej kontrole ovplyvnia iba štandardné používateľské účty. Pretože administrátor vie prekonať všetky obmedzenia, tieto nebudú mať želaný účinok.


note

Rodičovská kontrola vyžaduje pre správne fungovanie povolenú Kontrolu obsahu aplikačných protokolov, Kontrolu protokolu HTTP a zapnutý Firewall. Tieto funkcie sú v predvolených nastaveniach povolené.