Zapnutie nástroja Anti-Theft

Pri každodennom cestovaní z domova do práce alebo iných verejných miest sú osobné zariadenia neustále vystavené riziku odcudzenia alebo straty. Anti-Theft je funkcia, ktorá výrazne zvyšuje zabezpečenie zariadenia v prípade jeho straty alebo krádeže. Anti-Theft vám umožní cez účet ESET HOME sledovať, či zariadenie niekto používa, a takisto vám ukáže polohu alebo IP adresy, z ktorých sa vaše zariadenie pripája na internet. Pomôže vám tak vystopovať zariadenie a ochrániť súkromné dáta.

Pomocou moderných technológií ako IP geolokácia, snímanie fotografií z webkamery, ochrana používateľských účtov a monitorovanie zariadenia dokáže Anti-Theft výrazne pomôcť pri hľadaní strateného zariadenia alebo pri odhalení krádeže. Cez ESET HOME môžete vidieť, aká aktivita prebieha na vašom počítači alebo zariadení.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o funkcii Anti-Theft v rámci ESET HOME, pozrite si Online pomocníka pre ESET HOME.

Ak chcete zapnúť Anti-Theft a zabezpečiť svoje zariadenie pre prípad straty alebo krádeže, použite jednu z nasledujúcich možností:

Po inštalácii produktu aktivujte Anti-Theft kliknutím na možnosť Zapnúť Anti-Theft.

Ak v hlavnom okne programu na obrazovke Domov vidíte správu „Anti-Theft je k dispozícii“, kliknite na Zapnúť Anti-Theft.

hlavnom okne programu kliknite na Nástroje > Anti-Theft.

hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje. Kliknite na ikonu prepínača MODULE_INACTIVE vedľa popisu Anti-Theft a postupujte podľa pokynov v zobrazenom okne.


important

Ak vaše zariadenie nie je pripojené k účtu ESET HOME, musíte postupovať nasledovne:

1.Pri zapínaní funkcie Anti-Theft sa prihláste do svojho účtu ESET HOME.

2.Nastavte názov zariadenia.


note

Anti-Theft nie je podporovaný na operačnom systéme Microsoft Windows Home Server.

Po zapnutí Anti-Theft môžete optimalizovať zabezpečenie svojho zariadeniahlavnom okne programu v sekcii Nástroje >Anti-Theft.