Nastavenie ochrany siete

Pre ochranu počítača v sieťovom prostredí je potrebné nastaviť pripojené siete. Nastavením ochrany siete umožníte zdieľanie a sprístupníte počítač iným používateľom v danej sieti. V hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Ochrana siete > Pripojené siete a potom kliknite na odkaz pod pripojenou sieťou. Zobrazí sa okno, ktoré vám umožní nastaviť vybranú sieť ako dôveryhodnú.

Keď sa objaví nová sieť, ESET Smart Security Premium pre ňu v predvolenom nastavení použije konfiguráciu zo systému Windows. Ak chcete, aby sa pri nájdení novej siete zobrazilo dialógové okno, v časti Známe siete nastavte pre typ ochrany nových sietí možnosť pýtať sa používateľa. K nastaveniu ochrany siete budete vyzvaný vždy, keď sa váš počítač pripojí k novej sieti. Vo väčšine prípadov preto nie je potrebné dodatočne nastavovať dôveryhodné zóny.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

V zobrazenom dialógovom okne Nastavenie ochrany siete si môžete vybrať jednu z nižšie uvedených možností:

Áno – pre dôveryhodnú sieť (domácu alebo pracovnú sieť). Váš počítač a zdieľané súbory uložené na počítači budú viditeľné zo siete a systémové prostriedky budú dostupné pre ostatných používateľov v sieti. Toto nastavenie odporúčame použiť pri bezpečných lokálnych sieťach.

Nie – pre nedôveryhodné siete (verejné siete). Súbory a priečinky uložené vo vašom systéme nebudú zdieľané ani viditeľné pre ostatných používateľov v sieti a zdieľanie systémových prostriedkov bude deaktivované. Toto nastavenie odporúčame použiť pri pripojení k bezdrôtovým sieťam.


warning

Nesprávnym nastavením siete vystavujete počítač potenciálnemu bezpečnostnému riziku.


note

Počítačom z dôveryhodnej siete je predvolene povolený prístup k zdieľaným súborom a tlačiarňam, povolená prichádzajúca RPC komunikácia a dostupná služba zdieľania pracovnej plochy.

Podrobnejšie informácie o tejto funkcii nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET:

Ako zmením nastavenie ochrany firewallom v ESET Windows produkte pre domácnosti?