Nastavenie zón

Zóna predstavuje zoskupenie sieťových adries, ktoré spolu tvoria jednu logickú skupinu IP adries. Zóny sú užitočné, ak potrebujete použiť rovnakú skupinu IP adries vo viacerých pravidlách. Na každú adresu danej skupiny sa následne aplikujú rovnaké pravidlá, definované spoločne pre celú skupinu. Príkladom takejto skupiny je napríklad Dôveryhodná zóna. Dôveryhodná zóna predstavuje skupinu sieťových adries bez akéhokoľvek blokovania firewallom.

Ak chcete pridať dôveryhodnú zónu, postupujte nasledovne:

1.Otvorte Rozšírené nastavenia (F5) > Ochrana siete > Základné > Zóny.

2.Kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Zóny.

3.Kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte Názov a Popis zóny a do poľa Vzdialená adresa počítača (IPv4, Ipv6, rozsah, maska) zadajte vzdialenú IP adresu.

4.Kliknite na tlačidlo OK.

Viac informácií nájdete v kapitole Zóny firewallu.