Zóny firewallu

Viac informácií o zónach nájdete v kapitole Nastavenie zón.

Stĺpce

Názov – názov skupiny vzdialených počítačov.

IP adresy – vzdialené IP adresy, ktoré patria do konkrétnej zóny.

Ovládacie prvky

Ak ste sa rozhodli pridať alebo upraviť zónu, budú dostupné nasledujúce polia:

Názov – názov skupiny vzdialených počítačov.

Popis – všeobecný popis skupiny.

Vzdialená adresa počítača (IPv4, IPv6, rozsah, maska) – pridanie vzdialenej adresy, rozsahu adries alebo podsiete.

Odstrániť – odstránenie zóny zo zoznamu.


note

Berte, prosím, na vedomie, že prednastavené zóny nemôžu byť odstránené.