Známe siete

Pri používaní počítača, ktorý sa často pripája na verejné siete alebo siete mimo vašej dôveryhodnej (domácej alebo pracovnej) siete, vám odporúčame vždy overiť dôveryhodnosť nových sietí, ku ktorým sa pripájate. Po nakonfigurovaní známych sietí dokáže ESET Smart Security Premium rozpoznať dôveryhodné siete (domáce/pracovné) na základe parametrov nastavených v časti Identifikácia siete. Počítače sa často pripájajú do sietí s IP adresami podobnými dôveryhodnej sieti. V takých prípadoch môže ESET Smart Security Premium označiť neznámu sieť ako dôveryhodnú (domácu alebo pracovnú). Aby ste takéto prípady eliminovali, odporúčame vám používať Overenie siete. Nastavenia známych sietí nájdete v časti Rozšírené nastavenia (F5) > Ochrana siete > Základné > Známe siete.

Keď sa sieťový adaptér počítača pripojí na sieť alebo dôjde k zmene sieťových nastavení, ESET Smart Security Premium sa pokúsi v zozname známych sietí vyhľadať záznam zodpovedajúci novej sieti. V prípade, že Identifikácia sieteOverenie siete (nepovinné) budú vyhovovať záznamu, sieť bude označená ako pripojená. Ak nebola nájdená žiadna zhoda so známou sieťou, vytvorí sa nové sieťové pripojenie, aby bolo možné sieť identifikovať, keď sa na ňu znova pripojíte. Pre nové siete sa predvolene použije typ ochrany zadefinovaný v nastaveniach Windows. Zobrazí sa dialógové okno s oznámením Zistené pripojenie do novej siete, v ktorom budete mať možnosť pre sieť zvoliť jeden z nasledujúcich typov ochrany: Dôveryhodná sieť, Nedôveryhodná sieť alebo Použiť nastavenia Windows. Ak sa sieťový adaptér pripojí na známu sieť, ktorá je označená ako dôveryhodná, budú do dôveryhodnej zóny automaticky pridané lokálne podsiete.

Typ ochrany nových sietí – určuje, ktorá z nasledujúcich možností bude predvolene použitá pre nové siete: Použiť nastavenia Windows, Spýtať sa používateľa alebo Označiť ako nedôveryhodné.

Okno Známe siete vám umožňuje konfigurovať názov siete, identifikáciu siete, typ ochrany atď. Kliknite na Upraviť pre vstup do Editora známych sietí.


note

Ak povolíte možnosť Použiť nastavenia Windows, dialógové okno sa nebude zobrazovať a sieť, ku ktorej ste pripojený, bude automaticky označená podľa vašich nastavení v systéme Windows. To spôsobí, že niektoré funkcie (napr. zdieľanie súborov a vzdialená plocha) budú dostupné z iných sietí.