Zadajte názov zariadenia

Pole Názov zariadenia predstavuje názov vášho počítača (zariadenia), pod ktorým sa bude zobrazovať v rámci všetkých služieb ESET HOME. Predvolenou hodnotou v tomto poli je názov vášho počítača zo systému. Zadajte názov zariadenia alebo použite predvolený názov a kliknite na Pokračovať.