Anti-Theft bol zapnutý/vypnutý

Keď zapnete/vypnete Anti-Theft, zobrazí sa toto okno s potvrdzovacou správou:

Zapnuté – toto zariadenie je teraz chránené funkciou Anti-Theft. Jeho zabezpečenie môžete spravovať vzdialene na portáli ESET HOME prostredníctvom svojho účtu.

Vypnuté – Anti-Theft je na tomto zariadení vypnutý a z portálu ESET HOME sa vymažú všetky údaje týkajúce sa funkcie <%ESET_ANTTHEFT%> na tomto zariadení.