Herný režim

Herný režim je funkcia určená pre používateľov, ktorí chcú svoj softvér používať neprerušovane a neželajú si byť vyrušovaní oznámeniami a dialógovými oknami, pričom taktiež požadujú minimálne vyťaženie procesora (CPU) antivírusom. Herný režim je možné použiť aj pri prezentáciách, ktoré by mohli byť prerušené aktivitou antivírusového programu. Zapnutím herného režimu budú okamžite zastavené a potlačené všetky upozornenia programu a aktivity plánovača. Samotná ochrana je aj naďalej spustená na pozadí, avšak nevyžaduje žiadne zásahy používateľa.

Herný režim môžete zapnúť alebo vypnúť v hlavnom okne programu v časti Nastavenia > Ochrana počítača kliknutím naMODULE_INACTIVE alebo MODULE_ENABLED vedľa položky Herný režim. Zapnutie herného režimu môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, a preto sa ikonka ochrany na lište zmení na oranžovú. Zobrazí sa tiež oranžové varovné hlásenie v hlavnom okne programu: Herný režim je aktívny.

Po povolení možnosti Automaticky zapnúť herný režim, ak je spustená aplikácia na celú obrazovku v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Nástroje > Herný režim sa herný režim automaticky zapne vždy pri spustení aplikácie na celú obrazovku a po jej skončení sa vypne.

Môžete si tiež zvoliť možnosť Automaticky vypnúť herný režim po a zadať čas, po ktorom sa herný režim automaticky vypne.


note

Ak je firewall v interaktívnom režime a zapnete herný režim, môžu sa vyskytnúť problémy s pripojením na internet. To môže byť problematické, ak napríklad spustíte hru, ktorá sa pripája na internet. Je to spôsobené tým, že za bežných okolností by si firewall vyžiadal používateľské potvrdenie pripojenia (ak nie sú definované žiadne pravidlá alebo výnimky pre spojenia), ale v hernom režime sú všetky vyskakovacie okná vypnuté. Na povolenie komunikácie je potrebné definovať pravidlá komunikácie pre každú aplikáciu, ktorá by mohla byť v konflikte s týmto správaním, alebo zvoliť iný Režim filtrovania v sekcii Firewall. Majte tiež na pamäti, že ak pri zapnutom hernom režime pracujete s aplikáciou alebo webovou stránkou, ktorá predstavuje potenciálne riziko, bude zablokovaná. Nezobrazí sa však žiadne vysvetlenie alebo upozornenie, pretože sú vypnuté všetky akcie vyžadujúce zásah používateľa.