Správa zariadení

ESET Smart Security Premium poskytuje automatickú správu externých zariadení (CD/DVD/USB atď.). Tento modul umožňuje blokovať a nastaviť rozšírené prístupové práva a pravidlá na filtrovanie prístupu k zariadeniu. Toto môže byť užitočné v prípade, že správca chce, aby používatelia nemohli používať externé zariadenia s nevyžiadaným obsahom.

Podporované externé zariadenia:

Diskové úložisko (HDD alebo vymeniteľný USB disk)

CD/DVD

USB tlačiareň

Úložisko FireWire

Bluetooth zariadenie

Čítačka smart kariet

Obrazové zariadenie

Modem

Port LPT/COM

Prenosné zariadenie

Všetky typy zariadení

Nastavenia správy zariadení je možné meniť v Rozšírených nastaveniach (F5) > Správa zariadení.

Pomocou prepínača vedľa možnosti Zapnúť správu zariadení aktivujte funkciu Správa zariadení v programe ESET Smart Security Premium. Na dokončenie zmeny tejto konfigurácie bude potrebný reštart operačného systému. Následne sa aktivujú Pravidlá a budete môcť otvoriť Editor pravidiel.


note

Môžete vytvoriť viacero skupín zariadení, na ktoré môžete aplikovať rozdielne pravidlá. Môžete tiež vytvoriť len jednu skupinu dôveryhodných zariadení, na ktorú aplikujete pravidlo na Čítanie/Zápis alebo Iba na čítanie. Vďaka tomu bude zaručené blokovanie neznámych zariadení pripojených k vášmu počítaču.

Pri vložení zariadenia blokovaného existujúcim pravidlom sa zobrazí upozornenie a prístup na zariadenie nebude povolený.