Pravidlá správy zariadení

Editor pravidiel správy zariadení zobrazuje zoznam všetkých existujúcich pravidiel, ktoré vám umožňujú kontrolovať externé zariadenia pripájané k vášmu počítaču.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Konkrétne zariadenia môžete povoliť alebo blokovať pre vybraného používateľa alebo skupinu používateľov na základe parametrov zariadenia, ktoré zadefinujete v konfigurácii pravidla. Zoznam pravidiel obsahuje popisné informácie ako názov, typ externého zariadenia, akcia, ktorá sa má vykonať po pripojení zariadenia k počítaču, a rozsah vytvorených protokolov. Pozrite si tiež kapitolu Pridanie pravidiel správy zariadení.

Kliknutím na Pridať alebo Upraviť pridáte či upravíte pravidlo. Kliknite na Kopírovať pre vytvorenie nového pravidla s parametrami už existujúceho označeného pravidla. XML reťazce zobrazené po kliknutí na pravidlo je možné skopírovať do schránky, aby si systémoví administrátori mohli tieto dáta exportovať/importovať a následne ich použiť.

Podržaním klávesu Ctrl a kliknutím na pravidlá ich môžete hromadne označiť a aplikovať na ne akcie, napríklad môžete všetky označené pravidlá odstrániť alebo ich presunúť v zozname nahor či nadol. Možnosť Zapnuté umožňuje konkrétne pravidlo aktivovať/deaktivovať, čo je užitočné v tom prípade, ak si neželáte pravidlo vymazať natrvalo a v budúcnosti ho ešte chcete použiť.

Kontrola sa vykonáva pomocou pravidiel, ktoré sú zoradené podľa priority, pričom navrchu sa nachádzajú pravidlá s najvyššou prioritou.

Protokoly sú dostupné z menu hlavného okna programu ESET Smart Security Premium v sekcii Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly.

Do protokolu správy zariadení sa zaznamenávajú informácie o všetkých akciách modulu Správy zariadení.