Zistené zariadenia

Tlačidlo Načítať zobrazí okno so zoznamom práve pripojených zariadení s nasledujúcimi informáciami: typ zariadenia, výrobca, model a sériové číslo v prípade, že je dostupné.

Zvolením konkrétneho zariadenia zo zoznamu Zistené zariadenia a kliknutím na tlačidlo OK môžete pridať nové pravidlo správy zariadení s preddefinovanými hodnotami (zobrazené hodnoty je možné upraviť).

Zariadenia v režime nízkej spotreby (režim spánku) sú označené ikonou výkričníka important. Ak chcete pre takéto zariadenie pridať pravidlo a aktivovať tlačidlo OK, postupujte nasledovne:

Odpojte a znovu pripojte zariadenie.

Použite zariadenie (napríklad spustite aplikáciu Fotoaparát v systéme Windows na prebudenie webovej kamery).