Skupiny zariadení


warning

Zariadenia pripojené k vášmu počítaču môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

Okno Skupiny zariadení je rozdelené na dve časti. Po pravej strane sa nachádza zoznam zariadení patriacich do skupiny, ktorých zoznam je na ľavej strane okna. Na pravej strane vyberte skupinu zariadení, ktorej zariadenia chcete zobraziť.

Ak otvoríte okno Skupiny zariadení a označíte vytvorenú skupinu, môžete pridať alebo odstrániť zariadenia zo zoznamu. Ďalším spôsobom, ako pridať zariadenia do skupiny, je importovať zoznam zariadení zo súboru. Môžete prípadne kliknúť na tlačidlo Načítať a všetky zariadenia pripojené k vášmu počítaču sa zobrazia v okne Zistené zariadenia. Vyberte zariadenie z načítaného zoznamu a pridajte ho do skupiny kliknutím na OK.

Ovládacie prvky

Pridať – môžete pridať skupiny zariadení alebo zariadenia do existujúcej skupiny (môžete prípadne zadať ďalšie podrobnosti, ako napr. výrobcu, model a sériové číslo zariadenia).

Upraviť – môžete zmeniť názov vybranej skupiny alebo parametre pre vybrané zariadenie (výrobcu, model, sériové číslo).

Odstrániť – odstráni vybranú skupinu alebo zariadenie.

Import – importuje zoznam zariadení z textového súboru. Súbor musí spĺňať nasledujúci formát:

Každé zariadenie začína na novom riadku.

Pre každé zariadenie musí byť uvedený Výrobca, Model a Sériové číslo, pričom tieto informácie sú oddelené čiarkou.


example

Príklad obsahu textového súboru:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Export – vyexportuje zoznam zariadení do súboru.

Tlačidlo Načítať zobrazí okno so zoznamom práve pripojených zariadení s nasledujúcimi informáciami: typ zariadenia, výrobca, model a sériové číslo v prípade, že je dostupné.

Zmeny potvrdíte kliknutím na OK. Ak chcete opustiť okno Skupiny zariadení bez uloženia zmien, kliknite na Zrušiť.


note

Môžete vytvoriť viacero skupín zariadení, na ktoré môžete aplikovať rozdielne pravidlá. Môžete tiež vytvoriť len jednu skupinu dôveryhodných zariadení, na ktorú aplikujete pravidlo na Čítanie/Zápis alebo Iba na čítanie. Vďaka tomu bude zaručené blokovanie neznámych zariadení pripojených k vášmu počítaču.

Majte na pamäti, že pre niektoré typy zariadení nemusia byť dostupné všetky akcie (povolenia). V prípade úložného zariadenia sú dostupné všetky štyri akcie. Ak ide o zariadenie, ktoré neslúži na ukladanie dát, sú k dispozícii len tri akcie (napríklad akcia Iba na čítanie nie je dostupná pri Bluetooth zariadeniach, takže tieto zariadenia sa dajú len povoliť, blokovať alebo na ne upozorniť).