stan

W oknie głównym programu ESET Security for Microsoft SharePoint zostanie wyświetlone podsumowanie informacji o stanie zawierające szczegółowe informacje dotyczące systemu. Zwykle gdy wszystko działa prawidłowo i nie występują problemy, stan ochrony jest wyświetlany jako MONITOR_GREEN zielony. W określonych sytuacjach stan ochrony może się jednak zmienić. Stan ochrony zmieni się na MONITOR_ORANGE pomarańczowy lub zostanie wyświetlony MONITOR_RED czerwony komunikat z ostrzeżeniem w następujących przypadkach:


UWAGA

To lista komunikatów wtyczki dla programu SharePoint. Wyświetlane mogą być także inne komunikaty związane z ochroną serwera plików (nie pokazano ich w tabeli poniżej).

Komunikat ostrzegawczy

Szczegóły komunikatu ostrzegawczego

Nie zainstalowano oprogramowania SharePoint

Nie wykryto instalacji oprogramowania Microsoft SharePoint Server lub zainstalowana wersja nie jest obsługiwana. Zainstaluj jeden z obsługiwanych serwerów.

Oprogramowanie SharePoint Server nie jest obsługiwane

Zainstalowana wersja nie jest obsługiwana przez oprogramowanie ESET Security for Microsoft SharePoint. Zainstaluj jeden z obsługiwanych serwerów.

Filtrowanie podczas dostępu w oprogramowaniu SharePoint jest tymczasowo wyłączone

Serwer Microsoft SharePoint Server nie jest chroniony przed zagrożeniami i nie zostanie zastosowana żadna reguła.

Filtrowanie podczas dostępu w oprogramowaniu SharePoint nie jest używane

Filtrowanie podczas dostępu w oprogramowaniu Microsoft SharePoint Server nie obejmuje skanowania dokumentów podczas przesyłania ani pobierania.

Filtrowanie podczas dostępu w oprogramowaniu SharePoint jest wyłączone

Serwer Microsoft SharePoint Server nie jest chroniony przed zagrożeniami i nie zostanie zastosowana żadna reguła.

Brak dostępu do konfiguracji SharePoint

Konto administratora SharePoint nie ma dostępu do obiektów konfiguracji SharePoint. Upewnij się, że konto administratora SharePoint zostało prawidłowo skonfigurowane.

Nie można uzyskać dostępu do obiektów witryny internetowej programu SharePoint

Konto administratora SharePoint nie ma dostępu do obiektów witryny internetowej programu SharePoint. Nie będzie możliwe przeprowadzenie skanowania bazy danych na żądanie. Upewnij się, że konto administratora SharePoint zostało prawidłowo skonfigurowane.

Brak dostępu do niektórych obiektów w witrynie internetowej SharePoint

Konto administratora SharePoint nie ma dostępu do niektórych obiektów witryny internetowej programu SharePoint. Nie będzie możliwe przeprowadzenie skanowania bazy danych na żądanie w odniesieniu do tych witryn internetowych.

Oczekiwanie na Microsoft SharePoint

Program ESET Security for Microsoft SharePoint czeka na udostępnienie usług Microsoft SharePoint. Niektóre błędy związane z oprogramowaniem SharePoint mogą nie być wyświetlane.

Wymagane usługi SharePoint nie są uruchomione

Usługa SharePoint Administration lub SharePoint Timer nie jest uruchomiona. Te usługi są niezbędne do działania powiadomień o aktualizacji.

Nieprawidłowe konto administratora SharePoint

Podane konto administratora SharePoint nie istnieje. Kliknij opcję zmiany konta.

Konto administratora SharePoint nie zostało skonfigurowane

Kliknij opcję Włącz filtrowanie przy dostępie do pliku.

Usługa SharePoint Helper nie jest uruchomiona

Usługa ESET SharePoint Helper została zatrzymana lub nie można jej uruchomić. Do uruchomienia usługi ESET SharePoint Helper wymagane jest konto administratora SharePoint. Sprawdź, czy podane poświadczenia konta są prawidłowe oraz czy konto dysponuje uprawnieniami „logowanie jako usługa”.

System operacyjny nie jest aktualny

W oknie aktualizacji systemu znajduje się lista dostępnych aktualizacji gotowych do pobrania i zainstalowania.

Urządzenie wkrótce utraci ochronę

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizowania wersji systemu Microsoft Windows, kliknij pozycję Zobacz opcje. Jeśli korzystasz z systemu Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 lub Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1, upewnij się, że system jest zgodny z algorytmem SHA-2. Zastosuj odpowiednie poprawki dla Twojej wersji systemu operacyjnego.

Wymagane jest ponowne uruchomienie komputera

Kliknij opcję Uruchom ponownie komputer, jeśli chcesz uruchomić ponownie system od razu, lub kliknij opcję Odrzuć, aby zrobić to później.

Potencjalnie niepożądana aplikacja jest programem zawierającym oprogramowanie typu adware, powodującym instalowanie pasków narzędzi lub innych niepożądanych obiektów. W niektórych sytuacjach użytkownik może stwierdzić, że korzyści płynące z potencjalnie niepożądanej aplikacji przeważają nad ryzykiem.

Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym jest wstrzymana

Należy kliknąć opcję Włącz ochronę w czasie rzeczywistym na karcie Monitorowanie lub włączyć ponownie ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym na karcie Ustawienia głównego okna programu.

Produkt nie został aktywowany lub licencja wygasła

Jest to sygnalizowane przez zmianę koloru ikony stanu ochrony na czerwony. Po wygaśnięciu licencji program nie może być aktualizowany. Należy odnowić licencję zgodnie z instrukcjami podanymi w oknie alertu.

Wstrzymanie polityk jest aktywne

Konfiguracja ustawiona przez politykę jest tymczasowo zastąpiona, prawdopodobnie do ukończenia rozwiązywania problemów. Jeśli do zarządzania programem ESET Security for Microsoft SharePoint używane jest rozwiązanie ESET PROTECT i jest do niego przypisana polityka exlink, łącze sygnalizujące stan jest zablokowane (wyświetlane na szaro) w zależności od tego, które funkcje są objęte polityką.

Ochrona przed atakami z sieci (IDS) jest wstrzymana

Kliknij opcję Włącz ochronę przed atakami z sieci (IDS), aby ponownie włączyć tę funkcję.

Ochrona przed botnetami jest wstrzymana

Kliknij opcję Włącz ochronę przed botnetami, aby ponownie włączyć tę funkcję.

Ochrona dostępu do stron internetowych jest wstrzymana

Należy kliknąć opcję Włącz ochronę dostępu do stron internetowych na karcie Monitorowanie lub włączyć ponownie ochronę dostępu do stron internetowych w okienku Ustawienia głównego okna programu.

Wstrzymanie polityk jest aktywne

Konfiguracja ustawiona przez politykę jest tymczasowo zastąpiona, prawdopodobnie do ukończenia rozwiązywania problemów. Jeśli do zarządzania programem ESET Security for Microsoft SharePoint używane jest rozwiązanie ESET PROTECT i jest do niego przypisana polityka exlink, łącze sygnalizujące stan jest zablokowane (wyświetlane na szaro) w zależności od tego, które funkcje są objęte polityką.


UWAGA

Ostatnie dwa komunikaty o stanie zostają odłożone na maksymalnie 5 minut po uruchomieniu serwera. W tym czasie usługa ESET SharePoint Helper jest inicjowana i oczekuje na udostępnienie serwera SharePoint. Trwa to zwykle kilka sekund, jednak w przypadku dużych obciążeń może potrwać do 5 minut. Zakończenie tego wstępnego opóźnienia jest sygnalizowane następującym raportem w dzienniku zdarzeń: Zakończenie początkowego oczekiwania na usługi SharePoint.

Jeśli nie można rozwiązać problemu za pomocą sugerowanych rozwiązań, należy przeszukać bazę wiedzy ESET exlink. Aby uzyskać dodatkową pomoc, można przesłać zgłoszenie do działu obsługi klienta exlink. Dział pomocy technicznej firmy ESET niezwłocznie odpowie na pytania i pomoże znaleźć rozwiązanie.