Aktywacja produktu

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony monit o aktywowanie produktu.

product_activation

Aktywacji produktu ESET Security for Microsoft SharePoint można dokonać przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

Wprowadź klucz licencyjny

Jest to niepowtarzalny ciąg znaków w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX służący do identyfikacji właściciela licencji oraz do aktywowania licencji.

ESET Business Account

Tej opcji powinni użyć zarejestrowani użytkownicy posiadający ESET Business Account exlink z zaimportowaną licencją na produkt ESET Security for Microsoft SharePoint. Można także wprowadzić poświadczenia konta Administrator zabezpieczeń używane w portalu ESET License Administrator exlink.

Plik licencji offline

Jest to automatycznie generowany plik, który zostanie przeniesiony do produktu ESET w celu przekazania informacji dotyczących licencji. Plik licencji offline jest generowany przez portal licencyjny i jest przeznaczony do użytku w środowiskach, w których aplikacja nie może łączyć się z podmiotem odpowiedzialnym za licencje.

Jeśli komputer należy do sieci zarządzanej, należy kliknąć opcję Aktywuj później w narzędziu ESET PROTECT, aby administrator przeprowadził aktywację zdalną przy użyciu narzędzia ESET PROTECT. Z tej opcji można również skorzystać w celu aktywowania danego klienta w późniejszym czasie.

W dowolnym momencie można wybrać pozycje Pomoc i obsługa > Zarządzanie licencją w oknie głównym programu, by zarządzać informacjami dotyczącymi licencji. Zostanie wyświetlony identyfikator publiczny licencji służący do identyfikacji produktu przez obsługę firmy ESET oraz do identyfikacji licencji. Nazwa użytkownika, pod którą zarejestrowano komputer, jest zapisana w sekcji Informacje, dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony TRAY_ICON na pasku zadań.

Po pomyślnym aktywowaniu programu ESET Security for Microsoft SharePoint zostanie otwarte główne okno programu, a na stronie Monitorowanie widoczny będzie jego bieżący stan. Program może na początku wymagać nieco uwagi, na przykład zostanie wyświetlone pytanie o chęć przynależności do programu ESET LiveGrid®.

W głównym oknie programu będą również wyświetlane powiadomienia dotyczące innych elementów, takich jak aktualizacje systemu (aktualizacje systemu Windows) czy aktualizacje silnika detekcji. Po rozwiązaniu wszystkich kwestii wymagających uwagi stan monitorowania zostanie oznaczony kolorem zielonym i wyświetlona zostanie informacja Ochrona działa.

Produkt możesz również aktywować z menu głównego, wybierając kolejno opcje Pomoc i obsługa > Aktywuj produkt lub Stan monitorowania > Produkt nie został aktywowany.


UWAGA

Na serwerze ESET PROTECT można aktywować komputery klienckie w trybie dyskretnym, przy użyciu licencji udostępnionych przez administratora.