Uaktualnianie przy użyciu klastra ESET

Po utworzeniu klastra ESET można uaktualniać wiele serwerów ze starszymi wersjami programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Jest to alternatywa dla uaktualniania przy użyciu programu ESET PROTECT. Zalecamy korzystanie z klastra ESET w przypadku posiadania co najmniej 2 serwerów z programem ESET Security for Microsoft SharePoint w środowisku. Dodatkową zaletą tej metody jest możliwość dalszego używania klastra ESET do synchronizowania konfiguracji programu ESET Security for Microsoft SharePoint na wszystkich węzłach członkowskich.

Aby przeprowadzić uaktualnienie przy użyciu tej metody, wykonaj następujące czynności:

1.Zaloguj się na jednym z serwerów z programem ESET Security for Microsoft SharePoint i uaktualnij ten program, pobierając i instalując jego najnowszą wersję bez odinstalowywania istniejącej wersji. Wykonaj kroki zwykłej instalacji. Cała oryginalna konfiguracja starszego programu ESET Security for Microsoft SharePoint zostanie zachowana podczas instalacji.

2.Uruchom kreatora klastra ESET i dodaj węzły klastra (serwery, na których chcesz uaktualnić program ESET Security for Microsoft SharePoint). W razie potrzeby możesz dodać inne serwery, na których jeszcze nie ma programu ESET Security for Microsoft SharePoint (zostanie na nich przeprowadzona instalacja). Zalecamy pozostawienie ustawień domyślnych w sekcji Nazwa i typ instalacji klastra (opcja Wypchnięcie licencji do węzłów, na których nie aktywowano produktu powinna być zaznaczona).

3.Zapoznaj się z ekranem Dziennik kontroli węzłów. Znajdują się tam serwery ze starszymi wersjami produktu oraz serwery, na których produkt zostanie zainstalowany ponownie. Program ESET Security for Microsoft SharePoint zostanie także zainstalowany na wszystkich dodatkowych serwerach, na których jeszcze go nie zainstalowano.

cluster_older_version

4.Na ekranie Instalacja węzłów i aktywacja klastra będzie widoczny postęp instalacji. Po pomyślnym ukończeniu instalacji wynik powinien być podobny do poniższego:

cluster_install_log_perfect

5.Zaloguj się lokalnie na każdym serwerze i otwórz program ESET Security for Microsoft SharePoint. ESET SharePoint Helper Service is not running will be displayed. Określ konto administratora farmy programu SharePoint w ustawieniach zaawansowanych.


WAŻNE

Ten krok należy wykonać na każdym serwerze z programem ESET Security for Microsoft SharePoint. Jest tak ze względów bezpieczeństwa. Produkty firmy ESET nie przechowują poświadczeń administratora programu SharePoint. Oznacza to, że poświadczenia nie mogą zostać przekazane na inne serwery.

W przypadku nieprawidłowej konfiguracji sieci lub systemu DNS może pojawić się komunikat o błędzie: Nie udało się uzyskać tokenu aktywacji od serwera. Spróbuj ponownie uruchomić kreator klastra ESET. Usunie on klaster i utworzy nowy (bez ponownej instalacji produktu). Powinno to umożliwić pomyślne ukończenie aktywacji. Jeśli problem będzie nadal występował, sprawdź ustawienia sieci i systemu DNS.

cluster_failed_token