Uaktualnianie do nowszej wersji

Nowe wersje programu ESET Security for Microsoft SharePoint publikuje się w celu wprowadzania w nim poprawek lub udoskonaleń, których nie można wdrożyć w ramach automatycznych aktualizacji poszczególnych modułów.

Metody uaktualniania:

Odinstalowanie/zainstalowanie — usunięcie starszej wersji przed zainstalowaniem nowej. Ta procedura zaczyna się od pobrania najnowszej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Aby zachować istniejącą konfigurację, należy wyeksportować ustawienia z aktualnie używanego programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Następnie należy odinstalować program ESET Security for Microsoft SharePoint i ponownie uruchomić serwer. Kolejny krok to przeprowadzenie nowej instalacji przy użyciu pobranego instalatora. Na koniec należy zaimportować ustawienia, aby załadować swoją konfigurację. Zalecamy wykonanie tej procedury, jeśli program ESET Security for Microsoft SharePoint działa na jednym serwerze.

Na miejscu — metoda uaktualnienia bez usunięcia istniejącej wersji. Nowa wersja programu ESET Security for Microsoft SharePoint jest instalowana na starej.


WAŻNE

Na serwerze nie powinny oczekiwać żadne aktualizacje systemu Windows ani operacje ponownego uruchomienia związane z aktualizacjami systemu Windows. W przypadku próby przeprowadzenia aktualizacji na miejscu, kiedy na serwerze oczekują aktualizacje systemu Windows lub operacje ponownego uruchomienia, usunięcie istniejącej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint może się nie powieść. Problemy mogą również wystąpić podczas późniejszej próby ręcznego usunięcia starszej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint.


UWAGA

Podczas uaktualniania programu ESET Security for Microsoft SharePoint wymagane jest ponowne uruchomienie serwera.

Zdalna — używana w dużych środowiskach sieciowych zarządzanych przez serwer ESET PROTECT. Ta metoda przypomina uaktualnienie czyste, ale jest obsługiwana zdalnie. Jest ona przydatna w przypadku wielu serwerów z programem ESET Security for Microsoft SharePoint.

Kreator klastrów ESET — to narzędzie może być używane również jako metoda uaktualniania. Zalecamy tę metodę w przypadku co najmniej 2 serwerów z programem ESET Security for Microsoft SharePoint. Ta metoda przypomina uaktualnienie na miejscu, ale jest obsługiwana przy użyciu klastra ESET. Po ukończeniu uaktualniania można nadal korzystać z klastra ESET i jego funkcji.


WAŻNE

Niektórych ustawień (a konkretnie reguł) nie można migrować w ramach uaktualniania wersji 4.x. Jest to spowodowane zmianami w funkcji reguł wprowadzonymi w nowszych wersjach produktu. Zalecamy zanotowanie ustawień reguł przed migracją z wersji 4.x. Po ukończeniu uaktualniania można skonfigurować reguły. Nowe reguły zapewniają większą elastyczność oraz jeszcze więcej możliwości w porównaniu z poprzednią wersją programu ESET Security for Microsoft SharePoint.


UWAGA

Po uaktualnieniu programu ESET Security for Microsoft SharePoint zalecamy przejrzenie wszystkich ustawień w celu upewnienia się, że zostały skonfigurowane poprawnie i zgodnie z potrzebami.