Przygotowywanie do instalacji

Przed zainstalowaniem produktu warto wykonać kilka czynności przygotowawczych.

Po zakupie programu ESET Security for Microsoft SharePoint pobierz pakiet instalacyjny .msi z witryny internetowej firmy ESET exlink.

Sprawdź, czy serwer, na którym ma zostać zainstalowany program ESET Security for Microsoft SharePoint, spełnia wymagania systemowe.

Zaloguj się na serwerze za pomocą konta administratora.


UWAGA

Należy pamiętać, że instalator trzeba uruchomić przy użyciu wbudowanego konta administratora lub konta administratora domeny (jeżeli wbudowane konto administratora lokalnego zostało wyłączone). Inni użytkownicy, nawet jeśli należą do grupy Administratorzy, nie mają wystarczających uprawnień dostępu. Z tego powodu należy użyć wbudowanego konta administratora — pomyślne ukończenie instalacji nie będzie możliwe przy użyciu konta innego niż konto administratora lokalnego lub administratora domeny.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić uaktualnienie istniejącej instalacji programu ESET Security for Microsoft SharePoint, zalecamy utworzenie kopii zapasowej bieżącej konfiguracji przy użyciu funkcji eksportowania ustawień.

Usuń/odinstaluj wszelkie oprogramowanie antywirusowe innych firm (o ile jest zainstalowane). Najlepiej zrobić to za pomocą narzędzia ESET AV Removerexlink. Listę programów antywirusowych innych firm, które można usunąć przy użyciu narzędzia ESET AV Remover, można znaleźć w tym artykule z bazy wiedzy exlink.

W przypadku przeprowadzania instalacji ESET Security for Microsoft SharePoint w systemie Windows Server 2016, firma Microsoft zaleca exlink odinstalowanie exlink funkcji Windows Defender i wycofanie rejestracji w usłudze Windows Defender ATP, aby uniknąć problemów wynikających z obecności różnych programów antywirusowych na komputerze.

W przypadku przeprowadzania instalacji ESET Security for Microsoft SharePoint w systemie Windows Server 2019, firma Microsoft zaleca exlink przełączenie funkcji Windows Defender w tryb pasywny, aby uniknąć problemów wynikających z obecności różnych programów antywirusowych na komputerze.

Instalator programu ESET Security for Microsoft SharePoint może zostać uruchomiony w jednym z dwóch trybów instalacyjnych:

Graficzny interfejs użytkownika
Jest to zalecany typ instalacji. W tym trybie jest używany kreator instalacji.

Instalacja cicha/nienadzorowana
Oprócz użycia kreatora instalacji program ESET Security for Microsoft SharePoint można także zainstalować w sposób nienadzorowany, za pomocą wiersza polecenia.


WAŻNE

Zdecydowanie zalecamy zainstalowanie programu ESET Security for Microsoft SharePoint w niedawno zainstalowanym i skonfigurowanym systemie operacyjnym, jeśli jest to możliwe. Jeśli jednak użytkownik musi zainstalować program w już używanym systemie, zalecamy odinstalowanie wcześniejszej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint, ponowne uruchomienie serwera, a następnie zainstalowanie nowej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Uaktualnianie do nowszej wersji
Jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint, może wybrać odpowiednią metodę uaktualnienia.

Po pomyślnym zainstalowaniu lub uaktualnieniu programu ESET Security for Microsoft SharePoint należy wykonać następujące czynności:

Aktywacja produktu
Dostępność danej metody aktywacji w oknie aktywacji zależy od kraju oraz sposobu dystrybucji oprogramowania.

Konfigurowanie ochrony serwera
Program ESET Security for Microsoft SharePoint można dostosować do własnych potrzeb, modyfikując ustawienia zaawansowane jego poszczególnych funkcji.


WAŻNE

Jeśli to możliwe, zdecydowanie zaleca się instalowanie programu ESET Security for Microsoft SharePoint w niedawno zainstalowanym i skonfigurowanym systemie operacyjnym. Jeśli jednak użytkownik musi zainstalować program w już używanym systemie, zalecamy odinstalowanie wcześniejszej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint, ponowne uruchomienie serwera, a następnie zainstalowanie nowej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Uaktualnianie do nowszej wersji — jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint, może wybrać odpowiednią metodę uaktualnienia.

Aktywacja produktu - Dostępność danej metody aktywacji w oknie aktywacji zależy od kraju oraz sposobu dystrybucji oprogramowania.

Konfigurowanie ochrony serwera
Program ESET Security for Microsoft SharePoint można dostosować do własnych potrzeb, modyfikując ustawienia zaawansowane jego poszczególnych funkcji.