Uaktualnianie przy użyciu rozwiązania ESET PROTECT

Program ESET PROTECT umożliwia uaktualnianie wielu serwerów ze starszą wersją programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Dzięki tej metodzie można jednocześnie zaktualizować dużą liczbę serwerów, upewniając się, że każda konfiguracja programu ESET Security for Microsoft SharePoint jest identyczna (jeśli jest to wymagane).

Procedura składa się z następujących etapów:

Ręczne uaktualnienie pierwszego serwera przez zainstalowanie najnowszej wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint na istniejącej wersji w celu zachowania całej konfiguracji, w tym między innymi reguł, licznych białych list i czarnych list itp. Ten etap jest wykonywany lokalnie na serwerze z programem ESET Security for Microsoft SharePoint.

Żądanie konfiguracji programu ESET Security for Microsoft SharePoint, który został właśnie uaktualniony, i użycie opcji Konwertuj do polityki w programie ESET PROTECT. Polityka ta zostanie później zastosowana do wszystkich zaktualizowanych serwerów. Ten etap (i kolejne etapy) jest przeprowadzany zdalnie przy użyciu programu ESET PROTECT.

Uruchomienie zadania Dezinstalacja oprogramowania na wszystkich serwerach ze starszą wersją programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Uruchomienie zadania Instalacja oprogramowania na wszystkich serwerach, na których ma działać najnowsza wersja programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Przypisanie polityki konfiguracji do wszystkich serwerów z najnowszą wersją programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Ręczne określenie konta administratora farmy programu SharePoint na każdym serwerze. Ten etap jest wykonywany lokalnie.

 

Szczegółowa procedura:

1.Zaloguj się na jednym z serwerów z programem ESET Security for Microsoft SharePoint. Uaktualnij ten program, pobierając jego najnowszą wersję i instalując ją na istniejącej wersji. Wykonaj kroki zwykłej instalacji. Cała oryginalna konfiguracja starszego programu ESET Security for Microsoft SharePoint zostanie zachowana podczas instalacji.

2.Otwórz ESET PROTECTWeb Console, wybierz komputer kliencki w grupie statystycznej lub dynamicznej i kliknij pozycję Pokaż szczegóły.

era_show_details

3.Otwórz kartę Konfiguracja exlink i kliknij przycisk Zażądaj konfiguracji, aby zebrać całą konfigurację zarządzanego produktu. Zebranie konfiguracji może trochę potrwać. Po wyświetleniu na liście najnowszej konfiguracji kliknij pozycję Produkt zabezpieczający i wybierz pozycję Otwórz konfigurację.

4.Utwórz politykę konfiguracji, klikając przycisk Konwertuj do polityki. Wprowadź nazwę nowej polityki w polu Nazwa i kliknij przycisk Zakończ.

era_convert_policy

5.Wybierz kolejno pozycje Zadania klienta i wybierz zadanie Dezinstalacja oprogramowania exlink. Zalecamy ponowne uruchomienie serwera po dezinstalacji podczas tworzenia zadania dezinstalacji. W tym celu zaznacz pole wyboru W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie. Po utworzeniu zadania dodaj wszystkie żądane komputery docelowe na potrzeby dezinstalacji.

6.Upewnij się, że program ESET Security for Microsoft SharePoint jest odinstalowany na wszystkich komputerach docelowych.

7.Utwórz zadanie Instalacja oprogramowania exlink, aby zainstalować najnowszą wersję programu ESET Security for Microsoft SharePoint na wszystkich żądanych komputerach docelowych.

8.Przypisz politykę konfiguracji do wszystkich serwerów z programem ESET Security for Microsoft SharePoint, najlepiej do grupy.

9.Zaloguj się na każdym serwerze lokalnie. Otwórz program ESET Security for Microsoft SharePoint. Zostanie wyświetlony czerwony ostrzegawczy komunikat o stanie: ESET SharePoint Helper Service is not running. Określ Konto administratora farmy programu SharePoint w obszarze Ustawienia zaawansowane.


WAŻNE

Ten krok należy wykonać na każdym serwerze z programem ESET Security for Microsoft SharePoint. Jest tak ze względów bezpieczeństwa. Produkty firmy ESET nie przechowują poświadczeń administratora programu SharePoint. Oznacza to, że polityka konfiguracji nie zawiera poświadczeń, a poświadczenia nie mogą zostać przekazane na inne serwery.