Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kreator klastrów — Wybieranie węzłów

Pierwszym krokiem podczas konfiguracji klastra ESET jest dodanie węzłów. Aby dodać węzły, można skorzystać z opcji Autowykrywanie lub z opcji Przeglądaj. Inna metoda polega na wpisaniu nazwy serwera w polu tekstowym i kliknięciu przycisku Dodaj.

Autowykrywanie

Automatyczne dodawanie węzłów z Windows Failover Cluster/Network Load Balancing (NLB) Cluster. Aby móc automatycznie dodać węzły, serwer wykorzystywany do utworzenia klastra ESET musi należeć do tego Windows Failover Cluster/NLB Cluster. Aby mógł prawidłowo wykryć węzły, klaster równoważenia obciążenia sieciowego musi mieć we właściwościach włączoną funkcję Zezwól na zdalne sterowanie. Mając do dyspozycji listę nowo dodanych węzłów.

Przeglądaj

Umożliwia wyszukiwanie i wybieranie komputerów należących do Domain lub Workgroup. Ta metoda umożliwia ręczne dodawanie węzłów do klastra ESET. Innym sposobem dodawania węzłów jest wpisanie nazwy hosta serwera, który ma zostać dodany i kliknięcie opcji Dodaj.

Załaduj

Umożliwia import listy węzłów z pliku.

cluster_wizard1

Aby zmodyfikować węzły klastra znajdujące się na liście, należy wybrać węzeł do usunięcia i kliknąć opcję Usuń. Można także kliknąć opcję Usuń wszystkie, by całkowicie wyczyścić listę.

Jeśli istniejący klaster ESET jest już na liście, w każdej chwili można do niego dodać nowe węzły. Niezbędne czynności są takie same, jak opisano powyżej.


note

Wszystkie węzły pozostające na liście muszą być podłączone do Internetu i osiągalne. Do węzłów klastra domyślnie dodawany jest host lokalny.