Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uruchomione procesy

Funkcja Uruchomione procesy wyświetla uruchomione na komputerze programy lub procesy oraz natychmiastowo i w sposób ciągły informuje firmę ESET o nowych infekcjach. Program ESET Mail Security dostarcza szczegółowych informacji o uruchomionych procesach i chroni użytkowników dzięki zastosowaniu technologii ESET LiveGrid®.

running_processes


note

Znane aplikacje oznaczone jako Najlepsza reputacja (kolor zielony) są bezpieczne (na białej liście) i zostaną wyłączone ze skanowania, co przyspieszy skanowanie na żądanie oraz poprawi wydajność ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym na komputerze użytkownika.

Reputacja

W większości przypadków produkt ESET Mail Security i technologia ESET LiveGrid® określają reputację obiektów, używając do tego serii reguł heurystyki badających cechy poszczególnych obiektów (plików, procesów, kluczy rejestru itd.), a następnie oceniają możliwość ich szkodliwego działania. Na podstawie analizy heurystycznej obiektom przypisywane są poziomy reputacji od 9 (najlepsza reputacja — kolor zielony) do 0 (najgorsza reputacja — kolor czerwony).

Proces

Nazwa obrazu programu lub procesu, który jest obecnie uruchomiony na komputerze. Aby zobaczyć wszystkie procesy uruchomione na komputerze, można również skorzystać z Menedżera zadań systemu Windows. Aby otworzyć Menedżera zadań, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań i kliknąć opcję Menedżer zadań albo nacisnąć klawisze Ctrl+Shift+Esc na klawiaturze.

PID

Jest to identyfikator uruchomionych procesów w systemach operacyjnych Windows.

Liczba użytkowników

Liczba użytkowników korzystających z danej aplikacji. Te informacje są zbierane przez technologię ESET LiveGrid®.

Czas wykrycia

Okres od wykrycia aplikacji przez technologię ESET LiveGrid®.

Nazwa aplikacji

Nazwa programu, z którym związany jest dany proces.


note

Poziom bezpieczeństwa aplikacji oznaczony jako Nieznany (kolor pomarańczowy) nie zawsze wskazuje, że stanowi ona szkodliwe oprogramowanie. Zwykle jest to po prostu nowsza aplikacja. W przypadku braku pewności co do bezpieczeństwa pliku można przesłać plik do analizy w laboratorium firmy ESET. Jeśli okaże się, że jest to szkodliwa aplikacja, możliwość jej wykrycia zostanie dodana do jednej z przyszłych aktualizacji silnika detekcji.

Pokaż szczegóły

U dołu okna zostaną wyświetlone następujące informacje:

Ścieżka — lokalizacja aplikacji na komputerze.

Rozmiar — rozmiar pliku w kilobajtach (KB) lub megabajtach (MB).

Opis — charakterystyka pliku oparta na jego opisie w systemie operacyjnym.

Firma — nazwa dostawcy lub procesu aplikacji.

Wersja — informacje od wydawcy aplikacji.

Produkt — nazwa aplikacji i/lub nazwa handlowa.

Data utworzenia — data i godzina utworzenia aplikacji.

Data modyfikacji — data i godzina ostatniej modyfikacji aplikacji.

Dodaj do wyłączeń procesów

Kliknięcie procesu prawym przyciskiem myszy w oknie Uruchomione procesy umożliwia wyłączenie procesu ze skanowania. Ścieżka procesu zostanie dodana do listy Wyłączenia procesów.