Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona oparta na chmurze

ESET LiveGrid® to zaawansowany system wczesnego ostrzegania wykorzystujący kilka opartych na chmurze technologii. Pomaga wykrywać nowe zagrożenia na podstawie reputacji i poprawia skuteczność skanowania dzięki białym listom. Informacje o nowych zagrożeniach są przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym do chmury, dzięki czemu laboratorium antywirusowe firmy ESET jest w stanie szybko reagować i zapewnić stały poziom ochrony. Użytkownik może sprawdzić reputację uruchomionych procesów i plików bezpośrednio z poziomu interfejsu programu lub menu kontekstowego, korzystając z dodatkowych informacji dostępnych dzięki technologii ESET LiveGrid®.

Podczas instalacji programu ESET Mail Security należy wybrać jedną z następujących opcji:

Można nie włączać systemu ESET LiveGrid®. Nie spowoduje to utraty żadnych funkcji oprogramowania, jednak w niektórych przypadkach program ESET Mail Security może reagować na nowe zagrożenia wolniej niż przy aktualizacji bazy danych silnika detekcji.

W systemie ESET LiveGrid® można skonfigurować przesyłanie anonimowych informacji o nowych zagrożeniach i lokalizacjach nowego niebezpiecznego kodu, który został wykryty. Ten plik może być przesyłany do firmy ESET w celu szczegółowej analizy. Zbadanie zagrożeń pomoże firmie ESET ulepszać metody ich wykrywania.

System ESET LiveGrid® zgromadzi informacje o komputerze użytkownika powiązane z nowo wykrytymi zagrożeniami. Te informacje mogą zawierać próbkę lub kopię pliku, w którym wystąpiło zagrożenie, ścieżkę dostępu do tego pliku, nazwę pliku, datę i godzinę, proces, za którego pośrednictwem zagrożenie pojawiło się na komputerze, oraz informacje o systemie operacyjnym komputera.

Domyślnie program ESET Mail Security jest skonfigurowany do przesyłania podejrzanych plików do analizy w laboratorium firmy ESET. Pliki z określonymi rozszerzeniami, takimi jak .docx lub .xlsx, są zawsze wyłączane z procesu przesyłania. Można również dodać inne rozszerzenia, jeśli istnieją pliki, które użytkownik lub jego firma życzy sobie wyłączyć z procesu przesyłania.

Włącz system reputacji ESET LiveGrid® (zalecane)

System reputacji ESET LiveGrid® poprawia wydajność rozwiązań firmy ESET do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, porównując skanowane pliki z białą i czarną listą obiektów w chmurze.

Włącz system informacji zwrotnych ESET LiveGrid®

Próbka zostanie przesłana do laboratorium antywirusowego firmy ESET w celu przeprowadzenia dalszej analizy.

Wysyłaj raporty o awariach i dane diagnostyczne

Umożliwia wysyłanie danych, takich jak raporty o awariach, moduły lub zrzuty pamięci.

Przesyłanie anonimowych statystyk

Umożliwienie firmie ESET zbierania informacji o nowo wykrytych zagrożeniach, takich jak nazwa zagrożenia, data i godzina jego wykrycia, metoda wykrycia i skojarzone metadane, przeskanowanych plikach (skrót, nazwa pliku, pochodzenie pliku i telemetria), zablokowanych i podejrzanych adresach URL, wersji i konfiguracji produktu. Uwzględnione są także informacje o systemie użytkownika.

Kontaktowy adres e-mail (opcjonalnie)

Wraz z podejrzanymi plikami można wysyłać adres e-mail, który będzie używany do kontaktowania się z użytkownikiem, gdy przeprowadzenie analizy będzie wymagało dodatkowych informacji. Należy pamiętać, że specjaliści z firmy ESET kontaktują się z użytkownikiem tylko w szczególnych przypadkach, gdy wymagane są dodatkowe informacje.

arrow_down_businessPrzesyłanie próbek

ESET LiveGuard Advanced

Aby włączyć usługę ESET LiveGuard Advanced na komputerze klienckim przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT, w konsoli ESET PROTECT należy utworzyć nową politykę lub wprowadzić zmiany w istniejącej polityce i przypisać ją do komputerów, na których ma działać usługa ESET LiveGuard Advanced.