Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyłączenia procesów

Funkcja Wyłączenia procesów umożliwia wyłączenie określonych procesów aplikacji tylko z procedury skanowania przy dostępie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania. Ze względu na newralgiczną rolę dedykowanych serwerów (serwer aplikacji, serwer pamięci masowej itp.) konieczne jest regularne tworzenie kopii zapasowych w celu zagwarantowania szybkiego odzyskiwania sprawności po wszelkiego rodzaju zdarzeniach.

Aby przyspieszyć tworzenie kopii zapasowych, zwiększyć integralność tego procesu oraz dostępność usług, podczas tworzenia kopii zapasowych stosowane są techniki, które mogą wywoływać konflikty z ochroną przed szkodliwym oprogramowaniem na poziomie plików. Podobne problemy mogą występować przy próbach przeprowadzenia migracji maszyn wirtualnych w trakcie działania systemu.

Jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie obu tych problemów jest dezaktywacja oprogramowania antywirusowego. Dzięki wyłączeniu określonego procesu (np. procesu używanego w rozwiązaniu do tworzenia kopii zapasowych) wszystkie operacje na plikach związane z takim wyłączonym procesem są ignorowane i uznawane za bezpieczne, co pozwala ograniczyć do minimum zakłócenia w procesie tworzenia kopii zapasowej. Zalecamy zachowanie ostrożności podczas tworzenia wyłączeń. Wyłączone narzędzie do tworzenia kopii zapasowych może uzyskiwać dostęp do zarażonych plików, nie uruchamiając przy tym alertu. Dlatego właśnie uprawnienia rozszerzone są dozwolone wyłącznie w module ochrony w czasie rzeczywistym.

Wyłączenia procesów pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia konfliktów i zwiększają wydajność wyłączonych aplikacji, co z kolei wpływa pozytywnie na ogólną wydajność i stabilność systemu operacyjnego. Wyłączenie procesu/aplikacji polega na wyłączeniu ze skanowania pliku wykonywalnego (.exe).

Pliki wykonywalne można dodać do listy wyłączonych procesów, wybierając kolejno Ustawienia zaawansowane (F5) > Computer > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym > Podstawowe > Wyłączenia procesów albo używając listy uruchomionych procesów dostępnej po wybraniu kolejno menu głównego Narzędzia > Uruchomione procesy.

Funkcję opracowano pod kątem wyłączania narzędzi do obsługi kopii zapasowych. Wyłączenie procesu takiego narzędzia nie tylko zapewnia stabilność systemu, lecz również nie wpływa na wydajność tworzenia kopii zapasowej, ponieważ proces ten nie jest spowalniany.


example

Kliknij opcję Edytuj, aby otworzyć okno zarządzania Wyłączenia procesów, gdzie można dodawać elementy za pomocą przycisku Dodaj wyłączenia i lokalizować pliki wykonywalne (np. Backup-tool.exe), które zostaną wyłączone ze skanowania.

Po wyłączeniu procesu związany z nim plik .exe nie jest monitorowany przez program ESET Mail Security, a operacje na plikach wykonywane przez ten proces nie są skanowane.


important

Jeśli nie użyjesz funkcji przeglądania w celu wybrania pliku wykonywalnego procesu, będzie wymagane ręczne wprowadzenie pełnej ścieżki do niego. W przeciwnym wypadku wyłączenie nie zadziała prawidłowo, a system HIPS może zgłosić błędy.

backup_tool

Można również edytować istniejące procesy lub usuwać je z listy wyłączeń.


note

Tego rodzaju wyłączenia nie dotyczą ochrony dostępu do stron internetowych, zatem w przypadku wyłączenia pliku wykonywalnego przeglądarki internetowej pobrane pliki nadal są skanowane, co umożliwia wykrywanie infekcji. Jest to jedynie scenariusz przykładowy i nie zalecamy tworzenia wyłączeń w odniesieniu do przeglądarek internetowych.