Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Monitor aktywności

Aby użyć opcji Monitor aktywności i uzyskać dane w formie wykresu, należy wybrać odpowiednią opcję z powiązanego menu rozwijanego:

Działanie systemu plików

Ilość odczytanych lub zapisanych danych. Na osi pionowej prezentowana jest ilość danych odczytanych (kolor niebieski) i zapisanych (kolor zielony).

Działanie w sieci

Ilość odebranych lub wysłanych danych. Na osi pionowej prezentowana jest ilość danych odebranych (kolor niebieski) i wysłanych (kolor zielony).

Aktywność serwera pocztowego

Ilość danych przetworzonych w ramach ochrony przesyłania (kolor niebieski) i ochrony bazy danych (kolor zielony).

U dołu wykresu znajduje się oś czasu, na której w czasie rzeczywistym rejestrowane są działania w systemie plików (na podstawie wybranego przedziału czasowego). Aby zmienić częstość aktualizacji, użyj menu rozwijanego Częstotliwość odświeżania.

page_activity

Dostępne są następujące opcje:

1 sekunda

Wykres jest odświeżany co sekundę, a oś czasu odpowiada ostatnim 10 minutom.

1 minuta (ostatnie 24 godziny)

Wykres jest odświeżany co minutę, a oś czasu odpowiada ostatnim 24 godzinom.

1 godzina (ostatni miesiąc)

Wykres jest odświeżany co godzinę, a oś czasu odpowiada ostatniemu miesiącowi.