Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Statystyki ochrony

Aby wyświetlić dane statystyczne dotyczące modułów ochrony programu ESET Mail Security, należy wybrać odpowiedni moduł ochrony z menu rozwijanego. Statystyki obejmują między innymi liczbę wszystkich przeskanowanych obiektów, liczbę zainfekowanych obiektów, liczbę wyleczonych obiektów oraz liczbę niezainfekowanych obiektów.

Umieszczenie wskaźnika myszy na obiekcie obok wykresu pozwala wyświetlić dane dotyczące wyłącznie danego obiektu. Kliknięcie pozycji Resetuj umożliwia usunięcie danych statystycznych, a kliknięcie pozycji Resetuj wszystkie— usunięcie wszystkich danych dotyczących modułów.

page_statistic

W programie ESET Mail Security są dostępne następujące wykresy statystyczne:

Moduł antywirusowy i antyspyware

Wyświetla liczbę zainfekowanych i wyleczonych obiektów.

Ochrona systemu plików

Wyświetla wyłącznie obiekty odczytane z systemu plików lub w nim zapisane.

Ochrona środowiska Hyper-V

Wyświetla liczbę zainfekowanych, wyleczonych i niezainfekowanych obiektów (tylko w systemach ze środowiskiem Hyper-V).

Ochrona programów poczty e-mail

Wyświetla wyłącznie obiekty wysłane lub odebrane za pośrednictwem programów poczty e-mail.

Ochrona dostępu do stron internetowych i ochrona przed atakami typu „phishing”

Wyświetla wyłącznie obiekty pobrane przez przeglądarki internetowe.

 

Ochrona serwera poczty e-mail

Wyświetla statystyki ochrony serwera poczty e-mail przed szkodliwym oprogramowaniem.

Ochrona serwera poczty e-mail przed spamem

Wyświetla historię statystyki antyspamowej. Liczba w polu Nieskanowane dotyczy obiektów wyłączonych ze skanowania (na podstawie reguł, wiadomości wewnętrznych, połączeń uwierzytelnionych itp.).

Ochrona serwera poczty e-mail za pomocą szarej listy

Wyświetla statystyki ochrony przed spamem realizowanej przy użyciu metody szarej listy.

Czynność związana z ochroną przesyłania poczty

Wyświetla obiekty zweryfikowane, zablokowane lub usunięte przez serwer poczty e-mail.

Wydajność ochrony przesyłania poczty

Wyświetla ilość danych (w bajtach na sekundę) przetworzonych przez program VSAPI lub agenta transportu.

Czynność związana z ochroną bazy danych skrzynek pocztowych

Wyświetla obiekty przetworzone przez program VSAPI (liczba obiektów zweryfikowanych, poddanych kwarantannie i usuniętych).

Wydajność ochrony bazy danych skrzynek pocztowych

Wyświetla dane przetworzone przez program VSAPI (poszczególne wartości średnie dla kategorii Dzisiaj, Ostatnie 7 dni oraz Od ostatniego resetowania).